Стойка Віталій Олександрович

  • Дата оновлення: 20.12.2021

DSC_0114

Стойка Віталій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

stojka.v@udpu.edu.ua

  У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2011 році захистив дисертацію на тему «Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. У 2015 році отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: економічна динаміка, державне регулювання економіки, міжнародні економічні відносини, євроінтеграція.

Захоплення: спорт, наукова література.

Основні публікації:

  1. Стойка С. О., Стойка В. О. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека: навч. посіб. Умань: ВПЦ Візаві, 2020. 210 с. (Рекомендовано Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 16 від 25 червні 2019 року).
  2. Стойка В. О., Стойка С. О. Значення соціальних мереж для суб’єктів господарювання та споживачів, що розвиваються в умовах постіндустріальної економіки. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали II Міжнар. наук-практ. конф. (Умань, 9 квіт. 2020 р.) / за ред. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ Візаві, 2020. С. 36–39.
  3. Савченко В. Ф., Стойка В. О. Реалії національної економіки та її перспективи: зміни у навчальному процесі / В. Ф. Савченко, В. О. Стойка // Вища школа. – 2020. – № 4. С. 81–94.
  4. Савченко В. Ф., Стойка В. О., Стойка С. О. Економічна безпека як фактор стабільного розвитку держави. / В. Ф. Савченко В. О. Стойка, С. О. Стойка, // Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 137–144. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11526/1/Econ_bezp.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Червень
Серпень