Стойка Сергій Олександрович

  • Дата оновлення: 10.01.2019

DSC_2262

кандидат економічних наук, доцент

Stserg_1@ukr.net

У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з відзнакою).

В 2016 році захистив дисертацію на тему: «Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством

Сфера наукових інтересів стратегічне управління розвитком національного господарства, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку, економічна безпека, податкова система України.

Захоплення: література, спортивна риболовля.

Основні публікації:

  1. Стойка С. О. Роль держави у розвитку туристичної індустрії України / С. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2013. – № 01 (17). ­– С. 9-15.
  2. Стойка С. О. Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу / С. О. Стойка // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – С. 197–201.
  3. Стойка С. О. Теоретичні основи функціонування ринку електроенергії в Україні / П. Ю. Курмаєв, С. О. Стойка, Л. О. Франченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-13-2016/21-vipusk-13-zhovten-2016-r/2394-kurmaev-p-yu-stojka-s-o-franchenko-l-o-teoretichni-osnovi-funktsionuvannya-rinku-elektroenergiji-v-ukrajini.
  4. Stojka S. Problemy w sferze finansowych gwarancji rozwoju sektora wojskowoprzemysłowego na Ukrainie oraz sposoby ich rozwiązania / W. Sawczenko, S. Stojka // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / [pod red. М. Słatwinśkiego]. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – s. 187-212.
  5. Стойка C. О. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки України / В. О. Стойка, С. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. № 2 (14). – Ч. 1. – 2018. – С. 16-21.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень