Стойка Сергій Олександрович

  • Дата оновлення: 22.09.2020

DSC_2262

Стойка Сергій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

stojka.s@udpu.edu.ua

У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з відзнакою).

В 2016 році захистив дисертацію на тему: «Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством

Сфера наукових інтересів стратегічне управління розвитком національного господарства, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку, економічна безпека, податкова система України.

Захоплення: література, спортивна риболовля.

Основні публікації:

  1. Стойка C. О. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки України / В. О. Стойка, С. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. № 2 (14). – Ч. 1. – 2018. – С. 16-21. (Web of Science).
  2. Стойка В. О. Вплив адміністративно-територіальної реформи на соціально-економічний розвиток України / В. О. Стойка, В. Ф. Савченко, С. О. Стойка // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 2 (5). – С. 28-34.
  3. Савченко В.Ф. Економічна безпека як фактор розвитку держави / В. Ф. Савченко, В. О. Стойка, С. О. Стойка // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 3 (6). – С. 137-144. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11526
  4. Stojka S. Problemy w sferze finansowych gwarancji rozwoju sektora wojskowoprzemysłowego na Ukrainie oraz sposoby ich rozwiązania / W. Sawczenko, S. Stojka // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / [pod red. М. Słatwinśkiego]. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – s. 187-212.
  5. Савченко В. Ф.  Стойка С. О., Стойка В. О. Економічна безпека  як фактор розвитку держави. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 137–144. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11526
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень