Стойка Сергій Олександрович

  • Дата оновлення: 17.01.2021

DSC_2262

Стойка Сергій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент

stojka.s@udpu.edu.ua

У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з відзнакою).

В 2016 році захистив дисертацію на тему: «Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством

Сфера наукових інтересів стратегічне управління розвитком національного господарства, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку, економічна безпека, податкова система України.

Захоплення: література, спортивна риболовля.

Основні публікації:

  1. Tkachenko, N. V., Momot, O. M., Stoika, S. A. Choice of strategic alternative of transnational banking capital expansion: The modern paradigm, realies and рrospects: financial and credit activity-problems of theory and practice. Volume Issue 31. 2019. Pp. 12-21. (Web of Science)
  2. Стойка В.О., Стойка О., Савченко В.Ф. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки України. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 16-21.
  3. Стойка В.О., Савченко В.Ф., Стойка C. О.. Вплив адміністративно-територіальної реформи на соціально-економічний розвиток України. Економічні горизонти. 2018. № 2 (5). С. 28-34. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11526
  4. Савченко В. Ф. Стойка С. О., Стойка В. О. Економічна безпека  як фактор розвитку держави. Економічні горизонти. № 3 (6). С. 137–144. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11526
  5. Sawczenko W., Stojka S. Problemy w sferze finansowych gwarancji rozwoju sektora wojskowoprzemysłowego na Ukrainie oraz sposoby ich rozwiązania. Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / pod red. М. Słatwinśkiego. Warszawa: iScience sp z. o. o. 2017. 187-212.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий