Панкратова Леся Анатоліївна 

  • Дата оновлення: 09.10.2020

Панкратова Леся Анатоліївна                         

кандидат економічних наук, доцент

l.a.pankratova@udpu.edu.ua

 

У 1999 році здобула вищу освіту в Уманському державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію економіста-бухгалтера (диплом з відзнакою).

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптація сільськогосподарських підприємств до умов ринкового середовища», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 ‒ економіка сільського господарства і АПК. В 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Сфера наукових інтересів: облік та оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, звітність підприємств.

Захоплення: література, туризм.

Основні публікації:

  1. Панкратова Л.А., Ратушна О.П., Підлубна О.Д. Формування інформаційних потоків про фінансові результати діяльності для потреб системи управління. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 10 (160).  С. 481-490. (Scopus).
  2. Макушок О.В., Невлад В.Ф., Панкратова Л.А. Особливості бізнес-планування в діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: практичний аспект. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2018. № 2.  С. 92-103.
  3. Панкратова Л.А., Макушок О.В., Ратушна О.П. Особливості внутрішнього аудиту в комерційних банківських структурах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 5 (16). 2018. С. 262–267.
  4. Панкратова Л.А. Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах. Збірник наукових праць Уманського НУС. Ч. 2: Економічні науки. 2016. Вип. 88. С. 297–304.
  5. Панкратова Л.А. Проблемні питання бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції. Збірник наукових праць Ніжин. 2014. С. 185-192.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Лютий