Осадчук Наталія Володимирівна

 • Дата оновлення: 09.10.2019

Осадчук

Осадчук Наталія Володимирівна

старший викладач

nat_osadchuk@ukr.net

Тематика наукових досліджень: Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України)

Викладає навчальні дисципліни: фінанси підприємств, фінансовий ринок, аудит

 

 

 

 

 

Основні наукові праці

 1. Осадчук Н. В. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. В. Осадчук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 120 с . ( 6 д.а.)
 2. Осадчук Н.В. Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства» / Н. В.Осадчук // УДПУ. – Умань, 2013. – 104 с. ( 4 д.а.)
 3. Осадчук Н.В. Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит» / Н. В.Осадчук // УДПУ. – Умань, 2013. – 52 с. ( 2 д.а.)
 4. Осадчук Н.В. Методичні рекомендації до практики у фінансових органах / Н. В.Осадчук // УДПУ. – Умань, 2013. – 21 с. ( 1 д.а.)
 5. Осадчук Н. В. Позикоспроможність як складова бюджетоспроможності регіону / Н. В.Осадчук // Держава та регіони. – (подано до друку) (0,4 д.а.)
 6. Осадчук Н. В. Бюджетний потенціал : теоретичний підхід / Н. В.Осадчук // Матер. VIІI Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ» (7-15 декабря 2013 г.). – Przemysl, Польша 2013. – (подано до друку) (0,1 д.а.)
 7. Осадчук Н. В. Кадрове забезпечення бюджетоспроможності регіону / Н. В. Осадчук // Матер. VIІI Международной научно-практической конференции «Перспективные вопросы мировой науки» (17-25 декабря 2013 г.). – София, Болгария, 2013. – (подано до друку) (0,1 д.а.)
 8. Осадчук Н.В. Податок на нерухомість: особливості та оптимізація його сплати / Н. В.Осадчук //  Економічний вісник : збірник наукових праць. Вип. 7. – Умань : Е 45 Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 320-322. (0,1 д.а.)
 9. Осадчук Н. В. Організація внутрішнього контролю і аудиту / Н. В.Осадчук // Матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-конференції «Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації». – Умань : ПП Жовтий, 2013. – С. 146-147. (0,1 д.а.)
 10. Осадчук Н. В. Фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні / Н. В. Осадчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», Київ  – (подано до друку) (0,1 д.а.)
Липень
Вересень