Мігус Ірина Петрівна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

доктор економічних наук, професор

irynamihus@ukr.net

У 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”. У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з фінансів у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вексельний обіг на фондовому ринку України», а у 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

У 2007 р. отримама диплом PhD зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.

У 2008 р. отримала атестат доцента кафедри фінансів.

У 2011 р. захистила докторську дисертацією на тему «Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств» за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

У 2014р. отримала атестат професора кафедри менеджменту та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів:.

Захоплення: плавання, катання верхи, вишивання бісером.

Основні публікації:

  1. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицька Л.В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2016. – 466 с.
  2. Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О.В. Черевко, І.П. Мігус, Ю.М. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. ‒ Серія: Економічні науки. – 2016. ‒ Грудень. – С. 56-62.
  3. Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 16 2017, стор. 80 – 87.
  4. Мігус І.П. Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, С.С. Молодецький // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» м. Харків №2, 2017 р. (Web of Science)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень