Мельничук Юлія Миколаївна

  • Дата оновлення: 09.10.2018

Мельничук Юлія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

melnichyk_yuliya@ukr.net

Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Теорія і практика страхування життя в Україні», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

Сфера наукових інтересів: фінанси, економіка.

Основні наукові праці:

  1. Мельничук Ю. М. Аналіз законодавчої бази страхування життя в Україні / Ю. М. Мельничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11(2). – С. 181-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /aprer_2015_11 (2)__25
  2. Мельничук Ю. М.Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні / Ю. М. Мельничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2016. – Вип. 12(2). – С. 91-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua UJRN/aprer_2016_12(2)__14
  3. Мельничук Ю.М. Фактори впливу на збутову діяльність страховиків зі страхування життя / Ю.М.Мельничук,О.В.Гарматюк // Науковий журнал «Економічні горизонти». –2018.– №1(4).–С. 60–66.
Січень
Березень