Мельничук Юлія Миколаївна

  • Дата оновлення: 19.02.2020

Мельничук Юлія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

melnichyk_yuliya@ukr.net

Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Теорія і практика страхування життя в Україні», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

Сфера наукових інтересів: фінанси, економіка.

 

 

 

Основні наукові праці:

  1. Melnychuk Yu.M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk O. V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Melnychuk Yu., Chyrva O.H., Chvertko L. A., Chyrva H.O., Berbets V.V. The Role of Management in the Financial Independence of the Region. Tem Journal. 2019. Vol. 8(2), P. 584-590. (Scopus, Web of Science)
  3. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навчальний посібник. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Мельничук Ю. М. Умань : Візаві, 2019. 242 с.
  4. Melnychuk Yu. M. Application of systematic approaches to assessing the effectiveness of the bank in conditions of financial independence of the region. Economies’ Horizons. 2019. № 1(8), P. 36–43. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10555
  5. Мельничук Ю. М., Дем’янишина О. А. Теоретико-методичні засади використання облікової інформації для аналізу діяльності страховиків. Економічні горизонти. Умань, 2018. №4(7). С. 88 – 95. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10554
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень