Маринюк Альона Юріївна

  • Дата оновлення: 19.02.2018

Викладач-стажист

marinyuk_a@ukr.net

У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2012 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Сфера наукових інтересів: туризм, економіка, санаторно-курортна діяльність.

Захоплення: подорожі, вишивка хрестиком, художня література

Основні публікації:

  1. Маринюк А. Ю. Удосконалення регулювання економічних взаємовідносин в молоко продуктовому підкомплексі України / А. Ю. Маринюк // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009.- Вип. 77. – Ч.2: Економіка.- С. 291-299.
  2. Marinyuk A. Yu. State regulation of pricing foragri cultural products as means of іmproving the functioning of agricultural of Ukraine // Science, technology and highe reducation: materials of the international research and practicec on ference, Vol. I. – Westwood, Canada: office Accent Graphics communications, 2012. – p. 93-98
  3. Маринюк А.Ю. Optimization of investment activity processes of agroindustrial enterprises of Ukraine / А. Ю. Маринюк //Альманах современной науки и образования. – Тамбов: изд. “Грамота”, 2013. – Вип. 7 (74) – С. 98-101
  4. Маринюк А. Ю.Суть та значення індустрії гостинності в Україні/ А. Ю. Маринюк // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 150 c.
  5. Маринюк А. Ю. Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі / А. Ю. Маринюк // Науковий журнал Економічні горизонти / Редкол.: О.Г. Чирва (гол. ред.) та ін. – Умань, 2017.- Вип. 2. – С.55-63
Листопад