Кузьменко Ольга Андріївна

  • Дата оновлення: 12.03.2017

DSC_7039

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 років
Біографія
У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Облік і адит» (диплом магістра). Має досвід практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку.

У 2016 р. здобула другу вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Маркетинг» (диплом магістра з відзнакою).

У липні 2015 р. захистила дисертацію на тему «Економічна ефективність виробництва круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами». У вересні 2015 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності).

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з вересня 2014 року. З 2016 року на посаді доцента.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації». Тема: Дистанційний навчальний курс «Статистика: призначення, структура і зміст»

Сфера наукових інтересів: економічна ефективність в сільськогосподарському виробництві.

Читає курси: статистика, оптимізаційні методи та моделі, економетрика.

Знання мов: українська, російська, англійська.

Захоплення: фотографування, спорт, автоспорт, кулінарія.

Основні наукові праці:
1. Кузьменко О. А. Формирование крупяного рынка в Кировоградской области / О. А.  Кузьменко // Молодой ученый. Экономика и управление. – 2014. – № 5 (64). – Ч. 3. – С. 281-285.

2. Кузьменко О. А. Реалізація продукції зерна круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами / О. А. Кузьменко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 4(9). – С. 42-44.

3. Кузьменко О. А. Ефективність виробництва гречки / О. А. Кузьменко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економіка. Випуск 76. – Частина 2. – Умань. – 2011. – С. 265-271.

4. Кузьменко О. А. Інтеграція як складова економічної ефективності виробництва круп / О. А. Кузьменко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 3. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 154-160.

5. Кузьменко О. А. Підвищення конкурентоспроможності виробництва гречки / О. А. Кузьменко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. – № 2 (22). – Т. 1. – Мелітополь, 2013. – С. 146-153.

6. Уланчук В. С. Формування стратегії підвищення ефективності виробництва круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах / В. С. Уланчук, О. А. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 2. – С. 160-165.

7. Кузьменко О. А. Стан і економічна ефективність вирощування зерна круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах / О. А. Кузьменко // Агросвіт. – 2015. – № 1. – С. 40-43.

8. Уланчук В. С. Економіко-математична модель підвищення ефективності виробництва продукції крупяних культур в сільськогосподарських підприємствах / В. С. Уланчук, О. А. Кузьменко // «Архіваріус», 2016. – С. 74-83.

Лютий