Курмаєв Петро Юрійович

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Курмаєв

доктор економічних наук, професор

petrol09@i.ua

Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі Черкаської області)», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та права. У 2012 році захистив дисертацію на тему «Науково-методологічні засади державного управління економічного розвитку на регіональному рівні», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), лауреат премії Черкаської обласної ради за розробку конкурентоспроможних інноваційних технологій та стимулювання їх впровадження виробництво на підприємствах області та України (2011 р.).

Член Спеціалізованої вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів).

Сфера наукових інтересів: закономірності функціонування механізму державного регулювання економічного розвитку на національному та регіональному рівнях, напрями активізації інноваційної діяльності, тіньова економіка.

Захоплення: археологія.

Основні публікації:

  1. Kurmaiev, P. Yu. Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine / P. Yu. Kurmaiev, N. V. Pyzhianova // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9). – С. 107-112 (Web of Science)
  2. Kurmaiev, P. Yu. Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine / P. Yu. Kurmaiev, E. A. Bayramov // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). – С. 55-62 (Web of Science)
  3. 3. Kurmaiev, P. Yu. Prostitution: the choice of an effective model of state regulation / P. Yu. Kurmaiev// Науковий вісник Полісся. – – № 4 (12). . – С.86-92 (Web of Science)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень