Курмаєв Петро Юрійович

  • Дата оновлення: 22.09.2020

Курмаєв

Курмаєв Петро Юрійович

доктор економічних наук, професор

kurmaiev.p@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі Черкаської області)», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та права. У 2012 році захистив дисертацію на тему «Науково-методологічні засади державного управління економічного розвитку на регіональному рівні», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), лауреат премії Черкаської обласної ради за розробку конкурентоспроможних інноваційних технологій та стимулювання їх впровадження виробництво на підприємствах області та України (2011 р.).

Член Спеціалізованої вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів).

Сфера наукових інтересів: закономірності функціонування механізму державного регулювання економічного розвитку на національному та регіональному рівнях, напрями активізації інноваційної діяльності, тіньова економіка.

Захоплення: археологія.

Основні публікації:

  1. Kurmaiev P., Gontareva I., Murenets I., Podzihun S.,  Dorokhov O. (2018). Functionality and Quality Management  of Transformation of Capital Forms  at an Enterprise, TEM Journal, Vol. 7, Issue 3, 597-606 (Scopus,Web of Science)
  2. Kurmaiev, P. Yu., Pyzhianova, N. V. (2017). Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine. Науковий вісник Полісся, № 1 (9), 33-40 (Web of Science)
  3. Kurmaiev, P. Yu., Bayramov, E. A. (2017). Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine. Науковий вісник Полісся, № 2 (10), 55-62 (Web of Science)
  4. Kurmaiev P.Y. Ecological component of the society development in the economic theories of reproduction / V. G. Marhasova, V. O. Anishchenko, P. Y. Kurmaiev // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 25-32. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8636
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Жовтень
Грудень