Курмаєв Петро Юрійович

  • Дата оновлення: 22.01.2021

Курмаєв

Курмаєв Петро Юрійович

доктор економічних наук, професор

kurmaiev.p@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі Черкаської області)», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та права. У 2012 році захистив дисертацію на тему «Науково-методологічні засади державного управління економічного розвитку на регіональному рівні», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), лауреат премії Черкаської обласної ради за розробку конкурентоспроможних інноваційних технологій та стимулювання їх впровадження виробництво на підприємствах області та України (2011 р.).

Член Спеціалізованої вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів).

Сфера наукових інтересів: закономірності функціонування механізму державного регулювання економічного розвитку на національному та регіональному рівнях, напрями активізації інноваційної діяльності, тіньова економіка.

Захоплення: археологія.

Основні публікації:

  1. Kurmaiev, P., Seliverstova, L., Bondarenko, O., & Husarevych, N. (2020). Cyber insurance: the current situation and prospects of development. Amazonia Investiga. 9(28), С. 65-73.
  2. Kulpinsky S,V.; Kurmaiev P.Y. (2020). Banks’ interest incomes in various inflationary environments. Формування ринкових відносин в Україні. 7-8. С.74-82.
  3. Kurmaiev, P. Yu., Pyzhianova, N. V. (2017). Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine. Науковий вісник Полісся, (9), 33-40 (Web of Science)
  4. Kurmaiev P., Gontareva I., Murenets I., Podzihun S.,  Dorokhov O. (2018). Functionality and Quality Management  of Transformation of Capital Forms  at an Enterprise, TEM Journal, Vol. 7, Issue 3, 597-606 (Scopus,Web of Science)

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Червень
Серпень