Кравченко Леся Василівна

  • Дата оновлення: 20.02.2020

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут

імені П. Г. Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Трудове навчання і фізика» та здобула кваліфікацію учителя трудового навчання і фізики.

З 2001 по 2004 рік навчалась в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2005 році в спецраді Інституті проблем виховання АПН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2013р. отримала наукове звання доцента.

У 2018 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Готельно-ресторанна справа» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Сфера наукових інтересів: дослідження у сфері гостинності.

Захоплення: художня література, розведення троянд.

Основні публікації:

  1. Кравченко Л. В. Безпека у туризмі як ключовий фактор сталого розвитку туризму /Л.В.Кравченко Актуальні проблеми розвитку національної економіки: матер. IV Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф., 1 грудня 2016 р., м.Умань: [зб.наук.тез: в 3 т.] / за ред. д.е.н., проф. О.Г.Чирви. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Т.3. – С. 90-92.
  2. Кравченко Л. В. Развитие молодежного и детского туризма в украине: проблемы и перспективы /Л.В.Кравченко //«Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – 67-70 с.
  3. Кравченко Л. В. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Л.В.Кравченко // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку: матер.Міжнародної наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань /за ред. Д.е.н.,проф. О.Г.Чирви. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 260 с
  4. Кравченко Л. В. Історія розвитку готельно-ресторанного господарства / Л.В.Кравченко // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.31-43.
  5. Kravchenko L. The use of interactive learning technologies in higher school /L. Kravchenko // Proceedings of the International Scientific Conference “Topical Issues of Science and Education” (July 17, 2017, Warsaw, Poland) Vol.5/ – Pp.19-22.
  6. Kravchenko Lesia, THE USE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER SCHOOL. Proceedings of the International Scientific Conference «Topical Issues of Science and Education» (July 17, 2017, Warsaw, Poland) Vol.5. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/7035
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Червень
Серпень