Король Інна Володимирівна

  • Дата оновлення: 30.03.2018

DSC_2206-2кандидат економічних наук, доцент 

innakorol88@gmail.com

У 2010 р. закінчила  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою).

У 2013 р. успішно закінчила програму післядипломної освіти у Вищій менеджерській школі Лєгніци (Республіка Польща) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Zarządzanie zasobami ludzkimi», що відповідає магістру з «Управління персоналом».

У вересні 2013 р. захистила дисертацію на тему «Конкурентоспроможність національної економіки в процесі реалізації стратегічних цілей її розвитку». У листопаді 2013 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг».

Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю персоналу, управління маркетинговими комунікаціями.

Захоплення: подорожі, психологія.

Основні публікації:

  1. Король І.В. Роль держави у формуванні конкурентного статусу країни в контексті теорії національного брендингу/ І.В. Король // Ефективна економіка – №10. – 2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3439
  2. Король І. В. Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки / І. В.Король // Ефективна економіка. – №2. – 2013. ­  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1812
  3. Король І. В. Конкурентоспроможність національної економіки України : монографія / І.В. Король. – Умань : Візаві, 2016. – 201с.
  4. Маркетинові комунікації: навчально-методичний посібник / Укл. І. В. Король. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 154 с.
  5. Король І.В. Впровадження логістичного підходу у маркетингову стратегію підприємства // Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія «Економі
    ка». Том 22 Випуск 4(57). – Одеса : ФОП Головко О.А., 2017 – С. 79-83.
  6. Король І.В. Маркетинг розкоші: принципи побудови успішного люксового бренду / Король І.В. // Глобальні та національні проблеми економіки –№ 11. – 2016. ­ – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2130-korol-i-v-marketing-rozkoshi-printsipi-pobudovi-uspishnogo-lyuksovogo-brendu

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Листопад