Каричковський Василь Дмитрович

  • Дата оновлення: 24.10.2019

Каричковський Василь Дмитрович

кандидат економічних наук, доктор педагогічних наук, доцент

kvd3@ukr.net

У 1998 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Облік і аудит». 29 жовтня 2003 року захистив дисертацію на тему «Внутрішньогосподарські економічні відносин в сільськогосподарських підприємствах у пореформений період» в Інституті аграрної економіки (м. Київ), присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 ‒ економіка організація та управління підприємствами.

Сфера наукових інтересів: педагогіка вищої школи, менеджмент, методи прийняття управлінських рішень.

Захоплення: інформаційні технології.

Основні публікації:

  1. V. Karychkovskiy Analysis of the agrarian university admission process in Ukraine // International Journal of New Economics and Social Sciences; (Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie). № 6 (2) 2017. – P.341-348 DOI: 10.5604/01.3001.0010.7647
  1. Karychkovskiy Institutional framework of manager training in agricultural universities of Ukraine // Debata edukacyjna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – №7. – 2014. – P. 55 – 62.
  2. Каричковський В.Д. Територіально-економічне районування у розрізі аграрної професійної освіти /В.Д. Каричковський // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, №6 Педагогіка – Одеса, 2016. С. 22-29. (Журнал цитований у Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
  1. Каричковський В.Д. Особливості сучасної освітньої парадигми при підготовці менеджерів в аграрних ВНЗ Російської Федерації / В.Д. Каричковський // “Наукові записки” №133 Серія педагогічні науки. – Київ: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова., 2017 . – С. 96-102.
  2. Каричковський В.Д. Проблеми вищої аграрної освіти в країнах пострадянського простору / В.Д. Каричковський // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 20.  С. 146-151.
Червень
Серпень