Бріт Оксана Віталіївна

  • Дата оновлення: 12.03.2017

Науковий ступінь: к.е.н., доцент

Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою

Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Основні наукові праці

  1. Бріт О.В. Актуальні проблеми реформування освіти в Україні // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: Колективна монографія. – К.: 2008. – C. 38–42.
  2. Бріт О.В. Методичні підходи до визначення обсягів підготовки фахівців з вищою освітою як механізм державного регулювання фахового ринку праці. Збірник наукових праць «Наукові праці НДФІ». − К.: НДФІ, 2008. − Вип. 4. − С.8–13.
  3. Бріт О.В. Проблеми формування ринку фахівців з вищою освітою / О.В. Бріт // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти». – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 16–17.
  4. Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою / О.В. Бріт // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». − К.: 2009. – С.106–108.
  5. Бріт О. В. Вища освіта: міжнародний вимір / О. В. Бріт // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – № 1 (13). – С. 182−189.
Листопад