Бондарук Ігор Сергійович

 • Дата оновлення: 21.12.2021

Бондаруккандидат економічних наук, доцент

bondaruk.i@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою).

У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює 3 роки. З 2014 року – на посаді доцента кафедри.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека держави.

Читає курси: підприємництво і бізнес-культура, маркетинг послуг, управління конкурентоспроможністю.

Знання мов: українська, російська.

Захоплення: рибалка, автоспорт.

Електронна пошта: bondaruk_igor@ukr.net

 

Основні наукові праці:

 1. Bondaruk Taisiia, Bondaruk Igor, Dubyna Maksym. Methodological modes in evaluating the financial stability of local budgets under the conditions of budget decentralization. Global problems of national economics development: collective monograph. Drukarnia Unidruk ul. Bronowicka 117 30-121 Kraków. 2018. (p. 183-193). 275 р.
 2. Bondaruk I. S. Bondaruk T. G., State regulation of financial support of municipal authority under decentralisation conditions // Науковий вісник Полісся. № 4 (13). Ч. 1. (Web of Sience).
 3. Bondaruk I. S. Bondaruk T. G., Bondaruk O. S., Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security // Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 21–28. (Web of Sience).
 4. Taisiia Bondaruk, Nataliia Melnychuk, Igor Bondaruk. Instability and its government regulation. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 316 pages. Р. 32– (Web of Sience).
 5. Гроші та креди: навч. посібн. / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, І. С. Мельничук, І. С. Ігнатова. – НАСОА. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2018. – 390 с.
 6. Bondaruk H., Bondaruk I. S. Conceptual foundations of the development of business social responsibility in Ukraine. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 26–32. DOI:https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(12).2020.205285
 7. Bondaruk H., Bondaruk I. S., Dubyna M. V. Financial sustainability as a factor of forming fiscal space of local budgets. Економічні горизонти. 2020. № 2(13). С. 4–16. DOI:https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(13).2020.205286
 8. Бондарук І. С. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування / Бондарук Т.Г., Бондарук І. С. Бондарук О. С. // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 30–39.
 9. Бондарук І. С. Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, Вінницька О. А. // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 3. – С. 83–
 10. Бондарук І. С. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства / О. А. Вінницька, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. ред) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 1. – С. 216–
 11. Bondaruk T., Bondaruk I., Dubyna M. Conceptual approaches to the financial stability of local budgets management. Економічні горизонти. 2019. № 3(10). С. 23–30. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(10).2019.195647

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Листопад