Бондарук Ігор Сергійович

  • Дата оновлення: 24.10.2019

Бондаруккандидат економічних наук, доцент

Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою).

У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює 3 роки. З 2014 року – на посаді доцента кафедри.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека держави.

Читає курси: підприємництво і бізнес-культура, маркетинг послуг, управління конкурентоспроможністю.

Знання мов: українська, російська.

Захоплення: рибалка, автоспорт.

Електронна пошта: bondaruk_igor@ukr.net

 

Основні наукові праці:

  1. Бондарук І. С. Оцінка ролі системи пенсійного забезпечення в економіці соціальної держави / І. С. Бондарук // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 9 / Національна акад. статистики, обліку та аудиту. – К. –2011. – С.344–349 (0,4 друк. арк.).
  2. Бондарук І. С. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / І. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – № 2. – С.92–96 (0,4 друк. арк.).
  3. Бондарук Т. Г., Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016. – № 3. – С. 38–48.
  4. Bondaruk T. G., Bondaruk I. S. State regulation of financial support of municipal authority under decentralisation conditions // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (13). Ч. 1. [Міжнародна науковометрична база Web of Sience]. 
  5. Bondaruk T. G., Bondaruk O. S., Bondaruk I. S. Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security // Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 21–28. [Міжнародна науковометрична база Web of Sience]. 
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий