Бобко Валентин Володимирович

  • Дата оновлення: 28.10.2020

Бобко Валентин Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

v.v.bobko@udpu.edu.ua

 

У 2000 році здобув вищу освіту в Уманському державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію магістр з економіки (диплом з відзнакою).

В 2006 році захистив дисертацію на тему: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 ‒ Економіка сільського господарства і АПК.

19 січня 2012 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки присуджено вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Сфера наукових інтересів: стратегічне планування фінансово – економічної діяльності комерційних підприємств; облік основних засобів; економічна безпека.

Захоплення: література, туризм.

Основні публікації:

  1. Бобко В.В., Матрос О.М., Поліщук О.М. Аналітично – облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця. Актуальні проблеми економіки. Київ, 2016. С. 308–317.
  2. Bobko V.V. Anischenko G.Y. The ways of production processes’ accounting in horticulture. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ, 2016. Вип. 89. – Ч. 2: Економічні науки. С. 70–74.
  3. Бобко В.В., Поліщук О.М., Мельник В.В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №4 (15), том 1. Харків, 2016. С. 63–68.
  4. Valentyn Bobko, Petro Borovuk. Tax regulation of land relations in agricultural economy of Ukraine. Global Journal of Management and bisines sresearch: C. Finance. Global Journals. Headquarters 301st Edgewater Place Suite, 100 Edgewater Dr.-Pl, United States of America, Wakefield MASSACHUSETTS, Pin: 01880, Volume 15. Issue 7. 2016. P.11-17.
  5. Bobko V.V., Anischenko G.Y. The methods of production processes’ accounting in horticulture. Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2017», 07-15 czerwca 2017 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. Tom 5. Przemyśl: Nauka i studia. P. 70–74.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

 

Лютий