Барвінок Максим Володимирович

 • Дата оновлення: 21.12.2021

Барвінок

Ст.. викладач

Біографія

У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав кваліфікацію бакалавр фізики, вчитель фізики загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня.

У 2009 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 7.04020301 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика. Хімія.» (диплом спеціаліста) та отримав кваліфікацію вчитель фізики, хімії, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності середньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів.  

У 2010 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 8.04020301 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика» (диплом магістра) та отримав кваліфікацію викладач фізики.                                                           

У січні 2018 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

З 2010 р. періодично працював викладачем кафедри інформатики та ІКТ

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з 2015 року. З 2016 року на посаді ст.. викладача.

У 2013 році пройшов курси підвищення кваліфікації «1С:Підприємство 8». Тема: «Комплексний облік для бюджетних організацій України».

Сфера наукових інтересів: Інформаційні системи, автоматизація документоведення та документообігу, інформаційні технології.

Читає курси: Автоматизація в галузі (І рівень), Електронна комерція, Діловодство з використанням комп’ютерних технологій, ТК “Start-UP”, Інформаційні системи та технології

Знання мов: українська, російська, англійська (зі словником).

Захоплення: інформаційні технології, менеджмент, історія, подорожі.

Електронна пошта: maksimbarvinok@gmail.com, barvinok.m@udpu.edu.ua

Основні наукові праці/публікації/тези:

 1. Барвінок М.В. Процесно-орієнтована модель оптимізації бізнес-процесів підприємства. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 7-8 жовтня 2016 р.
 2. Барвінок М.В. Єдиний інформаційний простір спільноти України. Актуальні проблеми розвитку національної економіки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 1 грудня 2016 р.
 3. Барвінок М.В. Професіоналізм управлінського персоналу як ключовий аспект розвитку підприємства Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017 р.
 4. Барвінок М.В. Маркетинг як філософія бізнесу. Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 4 грудня 2017 р.
 5. Барвінок М.В. Маркетинг взаємовідносин засобами CRM-системи. Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 19 квітня 2018 р.
 6. Барвінок М.В. Маркетинг взаємовідносин засобами систем управління клієнтськими потоками. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький, 24-25 травня 2018 р.
 7. Барвінок М.В. CRM-система – як спосіб формування конкурентних переваг на ринку. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Луцьк 5 жовтня 2018 р.
 8. Барвінок М.В. Перспективи та сучасний стан автоматизації бізнес-процесів в Україні. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17 жовтня 2018 р.
 9. Барвінок М.В. Інформаційні технології, їх вплив на розвиток сфери послуг в туризмі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.
 10. Барвінок М.В. CRM-рішення як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Економічні горизонти. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. №1(4). С. 107–112.
 11. Барвінок М.В. Основні аспекти впровадження комп’ютерних
  бухгалтерських програм на підприємстві в сучасних умовах. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 30-31 травня 2019 р.
 12. Барвінок М.В. HRM – системи, як ефективний інструмент в кадровому менеджменті. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.
 13. Барвінок М.В. Стан та перспективи електронної комерції в Україні. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 9 квітня 2020 р
 14. Барвінок М.В. Аналіз інформаційних систем бронювання транспортних послуг. Авіація, промисловість, суспільство. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції присвячена 60-річчю КЛК ХНУВС, м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.
 15. Барвінок М.В. Основні аспекти діджитал- та інтернет-маркетингу сьогодення. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій. IІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Луцьк, 30 жовтня 2020 р.
 16. Барвінок М.В. Аналіз сучасних систем для забезпечення ефективного менеджменту виконання командного проекту. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів, м. Умань, 19-20 листопада 2020
 17. Бовкун О. А., Барвінок М. В. Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування. Науково-практичний журнал «Економічні студії». № 1. С. 35–39.
 18. Barvinok M. , Boiko M. Improvement of economic security of agricultural enterprises in marketing policy tools Economics, finance and management review. 2021. № 5 xb 6.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень