Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 • Дата оновлення: 21.04.2017

Заліково-екзаменаційна сесія

ІІ курс 21,22,23 групи

„Фінанси” – „Економіка підприємства”- „Маркетинг”

(3 семестр) 

Екзамени

 1. Макроекономіка
 2. Історія економіки та економічної думки
 3. Теорія ймовірності та математична статистика
 4. Оптимізаційні методи та моделі
 5. Статистика

Заліки

 1. Ділова іноземна мова
 2. Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 3. Економічна етика
 4. Культура мовлення
 5. Економіка під-тва (22 гр.)

ІІ курс 24 група

„Туризм”

(3 семестр)

Екзамени

 1. Укр. мова (проф. спілкування)
 2. Туристичне країнознавство

Заліки

 1. Друга іноземна мова
 2. Вища та прикладна математика
 3. Інформаційні системи і технології
 4. Економічна теорія
 5. Організація туристичних подорожей
 6. Регіональна економіка
 7. Туристичне краєзнавство
 8. Організація спортивного та оздоровчого туризму


ІІІ курс 31 група

 „Фінанси”

(5 семестр)

Екзамени

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Маркетинг
 3. Бух. облік
 4. Міжнародна економіка

Заліки

 1. Основи охорони праці
 2. Гроші і кредит
 3. Фінанси
 4. Теорія інвестицій
 5. Економічний аналіз
 6. Національна економіка
 7. Підприємництво і бізнес культура

 

 

ІІІ курс 32 група

 „Економіка під-тва”

(5 семестр)

Екзамени

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Гроші і кредит
 3. Маркетинг
 4. Бух. облік

5. Міжнародна економіка

 

Заліки

            1.  Основи охорони праці

 1. Економічний аналіз
 2. підприємництво і бізнес культура
 3. Теорія інвестицій
 4. Національна економіка

ІІІ курс 33 група

 „Маркетинг”

(5 семестр)

Екзамени

 1. Гроші і кредит
 2. Бух.облік
 3. Безпека життєдіяльності
 4. Міжнародна економіка

 

Заліки

     1.  Основи охорони праці

2. Маркетинг

 1. Інформаційні системи і технології в маркетингу
 2. Управління конкурентоспроможністю
 3. Теорія інвестицій
 4. Національна економіка

 


ІІІ курс 34 група

 „Туризм”

(5 семестр)

Екзамени

 1. Психологія
 2. Статистика
 3. Правове регулювання туризму

Заліки

 1. Організація екскурсійної діяльності
 2. Організація ресторанного господарства
 3. Організація готельного господарства
 4. Маркетинг
 5. Менеджмент в туризмі
 6. Риторика
 7. Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії
 8. Міжнародні економічні відносини

Заліково-екзаменаційна сесія

ІV(2) курс

Фінанси

45 група

Екзамени

 

 1. Фінанси
 2. Бухгалтерський облік
 3. Банківська система
 4. Гроші і кредит

 

Заліки

 

 1. Основи охорони праці
 2. Інформаційні системи і технології у фінансах
 3. Організація судових та правоохоронних органів України
 4. Трудове право
 5. Цивільне право
 6. Фінанси К/Р

Економіка підприємства

ІV(2) курс

46 група

Екзамени

 1. Фінанси
 2. Бухгалтерський облік
 3. Гроші і кредит
 4. Стратегія підприємства
 5. Організація виробництва

 

Заліки

 

 1. Основи охорони праці
 2. Інформаційні системи і технології на підприємствах
 3. Організація судових та правоохоронних органів України
 4. Трудове право

5.  Цивільне право

6.  Економіка під-тва К/Р

Маркетинг

ІV(2) курс

47 група

Екзамени

 1. Фінанси
 2. Бухгалтерський облік
 3. Гроші і кредит
 4. Поведінка споживача
 5. Логістика

 

Заліки

 

 1. Основи охорони праці
 2. Інформаційні системи і технології у маркетингу
 3. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
 4. Митна справа

5.  Митна логістика

6.  Маркетинг К/Р


Фінанси

ІV курс

41 група

 

Екзамени

 

 1. банківська система
 2. Бюджетна система
 3. Страхування

 

Заліки

 

1. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

2. Фінансова діяльність суб’єктів пі-тва

3.Теорія держави та права

4.Організація судових та правоохоронних органів України

5. Трудове право

6. Адміністративне право

7.Цивільне право

Економіка підприємства

ІV курс

42 група

 

Екзамени

 1. Стратегія підприємства
 2. Організація виробництва
 3. Економіка та організація інноваційної діяльності
 4. Проектний аналіз

Заліки

 

1. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

2. Фінансова діяльність суб’єктів пі-тва

3.Теорія держави та права

4.Організація судових та правоохоронних органів України

5. Трудове право

6. Адміністративне право

7. Цивільне право

Туризм

ІV курс

44 група

Екзамени

 1. Менеджмент організацій
 2. Туроперейтинг

Заліки

 

 1. Бух облік в туризмі
 2. Регіональне планування розвитку туризму
 3. Сервісна діяльність в туризмі
 4. Методика розробки турів
 5. Ринок туристичних послуг
 6. Економіка підприємства

 

Липень
Вересень