073 Менеджмент “Управління фінансово-економічною безпекою” магістр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 158KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
073 Менеджмент “Управління фінансово-економічною безпекою”
Опис окремих одиниць курсу

ОБОВЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Інтелектуальна власність
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Економікс
ФП.02 Бухгалтерський облік
ФП.03 Менеджмент
ФП.04 Маркетинг
ФП.05 Біржовий ринок
ФП.06 Теорія безпеки соціальних систем
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Психологія управління
ПП.02 Правове забезпечення безпеки субєктів господарської діяльності в Україні
ПП.03 Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері
фінансово-економічної безпеки
ПП.04 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
на підприємстві
ПП.05 Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців
з фінансово-економічної безпеки
ПП.06 Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
ПП.07 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Блок 1
ВВ1.1.01 Податковий менеджмент
ВВ1.1.02 Страховий менеджмент
ВВ1.1.03 Фінансовий менеджмент
ВВ1.1.04 Методологія та організація наукових досліджень
ВВ1.1.05 Фінансовий контролінг
ВВ1.1.06 Управління проектами
ВВ1.1.07 Управління фінансовою санацією підприємства
ВВ1.2 Блок 2
ВВ1.2.01 Управління ризиками
ВВ1.2.02 Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві
ВВ1.2.03 Основи національної безпеки України
ВВ1.2.04 Методологія та організація наукових досліджень
ВВ1.2.05 Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки
ВВ1.2.06 Захист інформації в компютерних та інформаційних
мережах
ВВ1.2.07 Управління фінансовою санацією підприємства
Квітень
Червень