Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 28.12.2018

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Бовкун Ольга Анатоліївна.

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, ауд. 317, 12 год. 50 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • систематичне навчання основ науково-дослідницької роботи. Вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • підготовка до проведення наукових досліджень при виконанні курсових робіт;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань використання статистичних методів при прийнятті управлінь їх рішень.

п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
2. Олейніков Павло ЕФ – 24
3. Іванченко Тетяна ЕФ – 24
4. Котляр Інна ЕФ – 24
5. Малий Денис ЕФ – 24

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання 19.09.2018 р. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
2. Графічний та табличний методи: можливості використання 18.10.2018 р. Іванченко Тетяна ЕФ – 24
3. Статистика на службі банківського контролю 21.11.2018 р.

Котляр Інна

ЕФ – 24
4. Статистичні методи вимірювання ризиків 19.12.2018 р.  

Малий Денис

ЕФ – 24
5. Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту 20.02.2018 р. Олейніков Павло ЕФ – 24
6. Cпецифічні можливості середовища STATISTICA 20.03.2018 р. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
7. Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення 18.04.2018 р. Олейніков Павло ЕФ – 24
8. Використання статистики для прогнозування та планування 16.05.2018 р. Іванченко Тетяна ЕФ – 24

В рамках роботи проблемної групи під керівництвом Бовкун О. А.., к.е.н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

В 2018 – 2019 н.р. підготовлено 4 студенти до участі у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбулась 31 жовтня – 1 листопада 2018 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Студентами підготовлено тези доповідей:

  1. Котляр І. І., Особливості менеджменту в малому підприємництві / І. І. Котляр// Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 216 – 219
  2. Малий Д. В., Стан та тенденції розвитку підприємництва в Україні / Д. В. Малий// Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 243 – 245
  3. Кириченко К. О., Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / К. О. Кириченко// Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 241 – 243
  4.  Іванченко Т.О., Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної діяльності підприємств / Т. О. Іванченко//  Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.  – С. 187 – 190

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень
Жовтень