Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Бовкун Ольга Анатоліївна.

День, аудиторія, час проведення засідань: перша середа місяця, ауд. 315, 16 год. 00 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • систематичне навчання основ науково-дослідницької роботи. Вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • підготовка до проведення наукових досліджень при виконанні курсових робіт;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань використання статистичних методів при прийнятті управлінь їх рішень.


п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Болецька Валентина ЕФ – 23
2. Делікатна Катерина ЕФ – 23
3. Климчук Вікторія ЕФ – 24
4. Лебедич Таїсія ЕФ – 24
5. Постівий Ярослав ЕФ – 23
6. Олійніченко Віталій ЕФ – 23

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання 06.09.2017 р. Болецька Валентина,  Делікатна Катерина ЕФ – 23
2. Графічний та табличний методи: можливості використання 04.10.2017 р. Климчук Вікторія,

Лебедич Таїсія

ЕФ – 24
3. Статистика на службі банківського контролю 01.11.2017 р. Постівий Ярослав ЕФ – 23
4. Статистичні методи вимірювання ризиків 06.12.2017 р. Олійніченко Віталій ЕФ – 23
5. Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту 07.02.2018 р. Постівий Ярослав,

Делікатна Катерина

ЕФ – 23
6. Cпецифічні можливості середовища STATISTICA 07.03.2018 р. Лебедич Таїсія, Олійніченко Віталій ЕФ – 23,

ЕФ – 24

7. Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення 04.04.2018 р. Климчук Вікторія ЕФ – 24
8. Використання статистики для прогнозування та планування 02.05.2018 р. Болецька Валентина ЕФ – 23

За результатами роботи проблемної групи  підготовлено та опубліковано:

–   6 тез для участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції: Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки, 30 листопада – 1 грудня 2017 р., м. Умань.

 За результатами проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика» було визначено переможця олімпіади:  І місце – Климчук Вікторія (студентка ІІ курсу, 24 групи).

 

 

 

 

Серпень
Жовтень