Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 02.10.2018

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Бовкун Ольга Анатоліївна.

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, ауд. 317, 12 год. 50 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • систематичне навчання основ науково-дослідницької роботи. Вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • підготовка до проведення наукових досліджень при виконанні курсових робіт;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань використання статистичних методів при прийнятті управлінь їх рішень.


п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
2. Олейніков Павло ЕФ – 24
3. Іванченко Тетяна ЕФ – 24
4. Котляр Інна ЕФ – 24
5. Малий Денис ЕФ – 24

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання 19.09.2018 р. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
2. Графічний та табличний методи: можливості використання 18.10.2018 р. Іванченко Тетяна ЕФ – 24
3. Статистика на службі банківського контролю 21.11.2018 р.

Котляр Інна

ЕФ – 24
4. Статистичні методи вимірювання ризиків 19.12.2018 р.  

Малий Денис

ЕФ – 24
5. Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту 20.02.2018 р. Олейніков Павло ЕФ – 24
6. Cпецифічні можливості середовища STATISTICA 20.03.2018 р. Кириченко Костянтин ЕФ – 24
7. Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення 18.04.2018 р. Олейніков Павло ЕФ – 24
8. Використання статистики для прогнозування та планування 16.05.2018 р. Іванченко Тетяна ЕФ – 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень
Грудень