Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень

  • Дата оновлення: 22.01.2021

Керівник групи: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом  Бовкун Ольга Анатоліївна.

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, ауд. 317, 12 год. 50 хв.

Мета діяльності проблемної групи – виховання у його членів навичок використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень та застосування їх у самостійній науково – дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково – дослідницької роботи студентів.

Основними завданнями діяльності проблемної групи є:

  • розвиток науково-дослідної активності студентів шляхом залучення їх до самостійної наукової і практичної роботи;
  • систематичне навчання основ науково-дослідницької роботи. Вивчення принципів і методів організації і виконання наукових досліджень, оформлення і обробки наукових даних, представлення результатів наукових досліджень;
  • залучення студентів до підготовки статей, тез та участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
  • підготовка до проведення наукових досліджень при виконанні курсових робіт;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції з питань використання статистичних методів при прийнятті управлінь їх рішень.

п/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Логінов Олександр  ЕФ – 59м
2. Сіваченко Тетяна ЕФ – 58м
3. Каснова Кристина  ЕФ – 29
4. Бубнова Вікторія  ЕФ – 24
5. Франко Галина  ЕФ – 23
6. Майструк Вікторія Еф – 23 

 

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Група
1. Огляд основних статистичних методів та сфера їх використання 24.09.2020 р. Логінов Олександр  ЕФ – 59м
2. Графічний та табличний методи: можливості використання 30.09. 2020 р Сіваченко Тетяна ЕФ – 58м
3. Статистика на службі банківського контролю 07.10.2020 р Краснова Кристина ЕФ – 29
4. Статистичні методи вимірювання ризиків 15.10.2020 р Бубнова Вікторія ЕФ – 24
5. Статистичні показники, що використовуються в системі ризик-менеджменту   Франко Галина ЕФ – 23
6. Cпецифічні можливості середовища STATISTICA   Майструк Вікторія ЕФ – 23
7. Кореляційно-регесійний аналіз: його суть та методи здійснення   Бубнова Вікторія  ЕФ – 24
8. Використання статистики для прогнозування та планування   Логінов Олександр ЕФ – 59м

Завантажити (DOC, 25KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий