Управління ризиками в міжнародному бізнес – середовищі

  • Дата оновлення: 05.10.2018

Керівники наукового гуртка:

Подзігун С.М., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Кузьмінов М.В., канд. екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Староста наукового гуртка: Климчук В.С.

Дата, аудиторія та час проведення: останній четвер місяця, ауд. 221, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка:

Оволодіння студентами  сутністю ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів та систематизацією джерел (факторів) ризику; окреслювати та охарактеризовувати міжнародні стандарти управління ризиками ISO. Особлива увага зосереджена на моделі ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів у розрізі основних його етапів: ідентифікації ризиків, аналізу й оцінки ризиків та розробки стратегії управління ризиками в міжнародному бізнес середовищі.

Метою наукового гуртка є задовольнити потреби майбутніх фахівців в знаннях у сфері системного аналізу категорії економічного ризику на підґрунті використання фінансового аналізу, якісних підходів, економічних методів і моделей.

 

Завдання функціонування гуртка:

 * розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику;

* опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик;

* вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень;

* опанування відповідного апарату (методи, моделі, інформаційне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

 розуміння сутності дослідження ризиків іноземного інвестування та різноманітні аспекти управління міжнародними інвестиційними ризиками, а також поглиблення навичок аналізу процесів інвестування;

 *   опанування  основ типології ризиків та невизначеностей, з якими зіштовхуються організації та корпорації, що працюють на міжнародному та наднаціональному  рівнях.

*  студіювання фінансових та  стратегічних виходів із ситуацій, зароджених  в процесі  управління ризиками в міжнародному бізнес-середовищі.

 аналіз сутності ризиків та основ ризик-менеджменту  міжнародних економичніх видносін в добу глобалізації.

*   сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.


№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Стравінська Кароліна Сергіївна 44 б/н
2. Климчук Вікторія Русланівна 34 е/ф
3. Брагінець Тетяна Олександрівна 34 е/ф
4. Савченко Альона Станіславівна 34 е/ф
5. Ситник Катерина Віталіївна 33 е/ф
6. Шестак Вікторія Сергіївна 31 е/ф
7. Діденко Марія Іванівна 36 е/ф
8. Рябков  Григорій Анатолієвич 38 е/ф
9. Святецький Роман Андрійович 24 е/ф
10. Батрак  Ярослав   Вадимович 24 е/ф

Зміст роботи Дата Відповідальний
1.Організаційна зустріч.Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 27.09.2018 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В.

 

2. Підготовка студентів до участі у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». 25.10.2018 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: ”       Проблеми і перспективи розвитку фінансового інвестування в Україні.” 29.11.2018 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
4.Організація та проведення диспуту на тему: ” Сутність ризику, як економічної категорії.Ризикологія. “ 27.12.2018 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
5. Організація та проведення круглого стола: ” Формування інвестиційного портфеля, корисність прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику “ 31.01.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: ” Страхування, як засіб мінімізації ризиків “ 28.02.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
7.Підготовка студентів до участі у конкурсі бізнес-планів на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 28.03.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
8. Обговорення результатів досліджень з теми: ” Інструментарій ризик-менеджменту “ 25.04.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.
9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців. Виступ керівників гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

30.05.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., члени гуртка.

Жовтень
Грудень