Управління ризиками в міжнародному бізнес – середовищі

 • Дата оновлення: 25.02.2020

Керівники наукового гуртка:

 • Подзігун С.М., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.
 • Кузьмінов М.В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Староста наукового гуртка:  Батрак Ярослав, 34 група.

Дата, аудиторія та час проведення: остання п’ятниця місяця, ауд. 221, 14 год. 20 хв.

Метою наукового гуртка є задовольнити потреби майбутніх фахівців в знаннях у сфері системного аналізу категорії економічного ризику на підґрунті використання фінансового аналізу, якісних підходів, економічних методів і моделей.

 

Завдання функціонування гуртка:

 • розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику;
 • опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик;
 • вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень;
 • опанування відповідного апарату (методи, моделі, інформаційне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • розуміння сутності дослідження ризиків іноземного інвестування та різноманітні аспекти управління міжнародними інвестиційними ризиками, а також поглиблення навичок аналізу процесів інвестування;
 • опанування  основ типології ризиків та невизначеностей, з якими зіштовхуються організації та корпорації, що працюють на міжнародному та наднаціональному  рівнях.
 • студіювання фінансових та  стратегічних виходів із ситуацій, зароджених  в процесі  управління ризиками в міжнародному бізнес-середовищі.
 • аналіз сутності ризиків та основ ризик-менеджменту  міжнародних економичніх видносін в добу глобалізації.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.


№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Щербак Веніамін 32
2. Скрипник Ростислав 33
3. Зелінська Анастасія 34
4. Батрак Ярослав 34
5. Малий Денис 34
6. Сановська Ольга 34
7. Курапов Ігор 34 б1
8. Данилюк Антон 34 б2
9. Плахотнюк Олена 34 б2
10. Галака Аліна 36

Зміст роботи Дата Відповідальний
1.Організаційна зустріч. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 27.09.2019 Кузьмінов М.В.,
Зелінська Анастасія 
2. Підготовка студентів до участі у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». 25.10.2019 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., Зелінська Анастасія,
Курапов Ігор
3. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація доповідей студентів на тему: “Проблеми і перспективи розвитку фінансового інвестування в Україні.” 29.11.2019 Щербак Веніамін,
Скрипник Ростислав
4. Організація та проведення диспуту на тему: ” Сутність ризику, як економічної категорії.Ризикологія. “ 27.12.2019 Кузьмінов М.В., Батрак Ярослав
5. Організація та проведення круглого стола: “Формування інвестиційного портфеля, корисність прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику” 24.01.2020 Кузьмінов М.В., Малий Денис
6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: “Страхування, як засіб мінімізації ризиків” 28.02.2020 Сановська Ольга,
Курапов Ігор
7. Підготовка студентів до участі у конкурсі бізнес-планів на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 27.03.2020 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В., Зелінська Анастасія,
Плахотнюк Олена
8. Обговорення результатів досліджень з теми: “Інструментарій ризик-менеджменту “ 24.04.2020 Галака Аліна,
Данилюк Антон
9. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців. Виступ керівників гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

29.05.2020 Подзігун С.М., Кузьмінов М.В.

У 2020 році під керівництвом завідувача кафедри к. е. н. доцента Подзігун Світлани Миколаївни студентка Чумак А. С. 34 групи взяла участь в першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого наукова робота була рекомендована до участі в другому етапі за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці», який проходить на базі Тернопільського національного економічного університету.

Також у 2019 році під керівництвом завідувача кафедри к. е. н. доцента Подзігун Світлани Миколаївни Кравченко Роман, студент 5 курсу ННІ економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини виборов III місце у IX Регіональному конкурсі рекламних проектів.

У 2020 році під керівництвом к. е. н. доцента Кузьминова Миколи Вікторовича студент Батрак Ярослав 34 групи взяв участь в першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, за результатами якого наукова робота була рекомендована до участі в другому етапі за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», який проходить на базі Київського національного університету технологій та дизайну.

Під керівництвом доцента, завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Подзігун Світлани Миколаївни та доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління Кузьмінова Миколи Вікторовича проводяться регулярні заняття по розгляду актуальних питань, що присвячені дослідженню ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів та систематизацією джерел (факторів) ризику; учасники гуртка залучаються до підготовки статей та доповідей на наукові конференції, до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, бізнес-планів.

Науковий гурток «Управління ризиками в міжнародному бізнес – середовищі» кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом як форма позааудиторної роботи студентів передбачає розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; панування методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень; опанування відповідного апарату (методи, моделі, інформаційне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

На засіданнях гуртка розглядаються та обговорюються результати наукових досліджень з різноманітних напрямів ідентифікації ризиків, аналізу й оцінки ризиків та розробки стратегії управління ризиками в міжнародному бізнес середовищі.

Традиційно остання зустріч гуртківців проводиться у формі круглого столу, в рамках якого учасники наукового гуртка мають можливість долучитися до обговорення актуальних проблем управління ризиків в міжнародному бізнес-середовищі.

Січень
Березень