Проблеми та подальші перпективи сталого розвитку країн світу

  • Дата оновлення: 12.04.2018

Керівник наукового гуртка:

Мельник Вячеслав Вікторович, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Староста гуртка:

Котляр І. І., студентка 14 гр.

Мета діяльності гуртка-допомога студентам у розкритті свого наукового і творчого потенціалу у вирішенні питання сталого соціально-економічного розвитку.

Завданнями наукового гуртка:

-підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи

-набуття студентами досвіду організації та участі у наукових дискусіях.

-сприяння вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного розвитку

-підвищення теоретичного рівня і практичних навичок  науково-дослідних робіт студентів;

День, аудиторія, час проведення засідань: останній вівторок місяця ,  ауд.
220, 14 год. 20 хв.

1 Кучмій О. 21 група
2 Рябков Г. 28 група
3 Орловська А. 24 група
4 Кицюк М. 14 група
5 Котляр І. 14 група
6 Брагінець Т. 24 група
7 Онищенко В. 14 група
8  Печенюк О. 15 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Обрання старости проблемної групи студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 26.09.2017 р. Мельник В.В.
2 Знайомство членів проблемної групи з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 24.10.2017 р. Мельник В.В.
3 Засідання проблемної групи на тему: «Сучасні аспекти розвитку України та ЄС» 28.11.2017 р. Мельник В.В.

Кучмій О.

4 Засідання проблемної групи на тему: «Сучасні аспекти розвитку аграрних відносин  у розвинених країнах світу» 27.02.2018 р. Мельник В.В.

Рябков Г.

5 Круглий стіл на тему: « Венчурний капітал його використання в ринкових умовах» 27.03.2018 р. Мельник В.В.

Орловська А.

6 Засідання проблемної групи на тему: «Інтелектуальний капітал як важлива складова національної безпеки» 24.04.2018 р. Мельник В.В.

Кицюк М.

7 Круглий стіл на тему: «Тенденції розвитку ринку робочої сили в Україні» 29.05.2018 р. Мельник В.В.

Котляр І.

8 Засідання проблемної групи на тему: «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку» 26.06.2018 р. Мельник В.В.

Брагінець Т.

9 Проведення підсумкового засідання проблемної групи 26.06.2018 р. Мельник В.В.

 

Студенти наукового гуртка беруть активну участь у наукових заходах різного рівня.

Зокрема, Брагінець Т. О. брала участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (тема наукової роботи «Основні напрями мінімізації впливу тіньової економіки на національне господарство країни» (напрям «Економіка та управління підприємствами»).

        Члени студентського наукового гуртка взяли участь у роботі науково-методичного семінару « Правове регулювання готельно-ресторанного бізнесу» (м. Умань, 22 листопада 2017 р.).

Учасники: Кицюк М. В., Котляр І. І., Онищенко В. В., Кучмій О. О., Рябков Г. А., Орловська А. В.

 

Міні галерея


Серпень
Жовтень