Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України

  • Дата оновлення: 09.10.2018

Керівник проблемної групи: Станіславчук Н.О., викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Староста групи: Баланюк Тетяна.

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи та інструментами банківського аналізу, поглиблення знань студентів щодо функціонування банківської системи.

Завданння:

поглиблене вивчення структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів;

набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками;

обґрунтування методів та прийомів аналізу діяльності банківської системи; визначення впливу основних факторів, які впливають на стан банківської системи;

набуття навичок аналітичної інтерпретації отриманих результатів, складання висновків та рекомендацій.

 

День, аудиторія, час проведення засідань: третій четвер місяця, аудиторія 317, 14 год. 20 хв.

№ п/п Прізвище, ім’я Курс, група
1. Степаненко Дарія III курс, 31 група
2. Баланюк Тетяна III курс, 31 група
3. Бойко Ярослав III курс, 31 група
4. Люльченко Володимир V курс, 51 група
5. Гамандій Яна III курс, 31б група
5. Гелдиєв Гелдімират III курс, 31 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Банківська система України: стан і перспективи»

20.09.2018 р. Станіславчук Н.О.

члени групи

2. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Ефективність банківської системи України: шляхи та заходи її підвищення»

18.10.2018 р. члени групи
3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Роль та функції Національного банку України у забезпеченні стабільності банківської системи»

15.11.2018 р. Станіславчук Н.О.

Степаненко Д.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави»

20.12.2018 р.  

Люльченко В.

Степаненко Д.

5. Проведення семінару-практикуму «Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід» 21.02.2019 р. Станіславчук Н.О.

члени групи

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Сучасний стан кредитування

економіки України з боку банківського сектору»

21.03.2019 р. Баланюк Т.
7. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Проблемні кредити та їх вплив на платоспроможність банків в Україні»

25.04.2019 р. Станіславчук Н.О.

Гамандій Яна

8. Проведення круглого столу: «Кіберзлочинність – загроза банківській системі» 23.05.2019 р. Станіславчук Н.О.

члени групи

З початку навчального року за результатами роботи проблемної групи його учасниками:

1) підготовлено доповіді для участі у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких опубліковано тези в збірниках матеріалів цих конференцій:

  1. Девальвація гривні в Україні / А.В. Будна, Д.В Степаненко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С.65-66.
  2. Глущенко І.М., Депозитна політика банків України / І.М. Глущенко, В.В. Люльченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 70-72.
  3. Колісник С. О. Проблеми банківської системи україни та шляхи їх вирішення на макроекономічному рівні / С. О. Колісник, О.О. Кучмій // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 листопада 2017 р. (Рівне-Луцьк). – Рівне : Волин. обереги, 2017. – C. 138- 139.

2)  підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» студента 41 гр. Люльченка В. на тему «Особливості формування дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації»;


 

 

Міні галерея


Жовтень
Грудень