Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України

  • Дата оновлення: 10.04.2018

Керівник проблемної групи: Вінницька О.А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Станіславчук Н.О., викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Староста групи: Мица Інна

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи та інструментами аналізу банківської діяльності, поглиблення знань студентів щодо функціонування банківської системи.

Завдання проблемної групи:

поглиблене вивчення структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів;

набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками;

обґрунтування методів та прийомів аналізу діяльності банківської системи; визначення впливу основних факторів, які впливають на стан банківської системи;

набуття навичок аналітичної інтерпретації отриманих результатів, складання висновків та рекомендацій.

День, аудиторія, час проведення засідань: третій четвер місяця, аудиторія 317, 14 год. 20 хв.

 

 

№ п/п Прізвище, ім’я Курс, група
1. Степаненко Дарія II курс, 21 група
2. Кучмій Олександр II курс, 21 група
3. Мица Інна IV курс, 41 група
4. Люльченко Володимир IV курс, 41 група
5. Ткачук Ульяна IV курс, 41 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сучасний стан банківської системи України»

21.09.2017 р. Вінницька О.А.

Станіславчук Н.О.

учасники групи

2. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Особливості розвитку банківської системи України»

19.10.2017 р. учасники групи
3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Проблеми функціонування сучасної банківської системи»

16.11.2017 р. Вінницька О.А.

Степаненко Д.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Роль Національного банку України в банківській системі країни»

21.12.2017 р. Станіславчук Н.О.

Мица І.

5. Проведення семінару-практикуму «Нові тенденції кредитної діяльності комерційних банків». (Зустріч з спеціалістом комерційного банку) 15.02.2018 р. Вінницька О.А.

Станіславчук Н.О.

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Шляхи удосконалення банківської системи»

15.03.2018 р. Вінницька О.А.

Кучмій О.

7. Розгляд та обговорення

дослідження на тему: «Проблеми управління банківськими ризиками та напрями їх вирішення»

19.04.2018 р. Станіславчук Н.О.

Люльченко В.

8. Проведення круглого столу: «Банківська система – головна ланка кредитної системи» 15.05.2018 р. Вінницька О.А.

Станіславчук Н.О.

учасники групи

З початку навчального року за результатами роботи проблемної групи його учасниками:

1) підготовлено доповіді для участі у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких опубліковано тези в збірниках матеріалів цих конференцій:

  1. Девальвація гривні в Україні / А.В. Будна, Д.В Степаненко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С.65-66.
  2. Глущенко І.М., Депозитна політика банків України / І.М. Глущенко, В.В. Люльченко // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017 р – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – С. 70-72.
  3. Колісник С. О. Проблеми банківської системи україни та шляхи їх вирішення на макроекономічному рівні / С. О. Колісник, О.О. Кучмій // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 листопада 2017 р. (Рівне-Луцьк). – Рівне : Волин. обереги, 2017. – C. 138- 139.

2)  підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» студента 41 гр. Люльченка В. на тему «Особливості формування дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації»;


 

 

 

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень