Проблеми соціально-економічної безпеки

 • Дата оновлення: 17.09.2019

Керівник наукового гуртка

            Корнієнко Тетяна Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

            Староста:

            Баланюк Тетяна Едуардівна

            День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 314, об 14 год 20 хв.

            Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем забезпечення соціально-економічної безпеки.

            Завдання наукового гуртка:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • дослідження актуальних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
 • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;
 • сприяння підвищення рівня професійної підготовки студентів;
 • визначення ключових бізнес-процесів, що забезпечують економічну безпеку суб’єктів господарювання.

Склад учасників гуртка

 1. Баланюк Тетяна Едуардівна
 2. Бойко Ярослав Сергійович
 3. Кобзін Богдан Геннадійович
 4. Сербулов Богдан Вікторович
 5. Лаврик Анна Олександрівна

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка 10.09.2019 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

2. Засідання на тему: «Соціально-економічна безпека в умовах глобалізації» 08.10.2019 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

3. Засідання на тему: «Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємств» 12.11.2019 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

4. Засідання на тему: «Концепція стратегії соціально-економічної безпеки підприємств» 10.12.2019 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

5. Зустріч із представниками служб безпеки фінансових установ, організацій та підприємств 11.02.2020 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

6. Круглий стіл на тему: «Роль інтелектуального потенціалу у зміцнені соціально-економічної безпеки підприємства» 10.03.2020 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

7. Засідання на тему: «Інтеграційні чинники та процеси у менеджменті зміцнення соціально-економічної безпеки суб’єктів підприємництва» 14.04.2020 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

8. Круглий стіл на тему: «Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства» 12.05.2020 р. Корнієнко Т. О.

члени гуртка

За результатами роботи наукового гуртка його учасниками:

1) підготовлено доповіді для участі у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких опубліковано тези в збірниках матеріалів цих конференцій:

Кобзін Б.Г. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки суб’єкта господарювання / Б.Г. Кобзін // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти ; [за ред. д. е. н.,проф. О. Г. Чирви].– Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 104-107.

Вересень
Листопад