Особливості функціонування податкової системи України

  • Дата оновлення: 17.09.2018

Керівник гуртка: к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Стойка С. О.

Староста гуртка: Музика Т. В.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 317, 15 год. 50 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи в сфері фінансів, обговорення питань щодо особливостей функціонування податкової системи України.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування;
  • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальших досліджень особливостей трансформації податкової системи України;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
  • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів у сфері податкового регулювання в Україні;
  • заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів.

  1. Музика Тетяна 35б група
  2. Налбатов Олег 35б група
  3. Теплицька Оксана 35 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка. 03.09.2018 р. Стойка С. О.
2 Засідання гуртка на тему: Механізм стягнення та повернення ПДВ 01.10.2018 р. Стойка С.О.

Музика Т.В.

3 Засідання гуртка на тему: Дефіцит державного бюджету та шляхи його погашення. 05.11.2018 р. Стойка С.О.

Налбатов О.О.

4 Круглий стіл: Диференціація податкового навантаження. 03.12.2018 р. Стойка С. О.

Теплицька О.В

5 Засідання на тему: Реалізація розподільчо-регулюючої функції податків в Україні. 04.02.2019 р. Стойка С. О.

Музика Т.В.

6 Засідання гуртка на тему: Трансформація податкової системи України. 04.03.2019 р. Стойка С. О.

Теплицька О.В.

7 Засідання гуртка на тему: Джерела наповнення державного бюджету України 01.04.2019 р. Стойка С. О.

Музика Т.В.

8 Круглий стіл: Податкове навантаження на малий бізнес в Україні 06.05.2019 р. Стойка С. О.

Налбатов О.О.

Члени наукового гуртка беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ковальчук Марина підготувала наукову роботу на тему «Розвиток ринку перестрахування в Україні» для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування»

Жовтюк Богдан, Ковальчук Марина, Шпак Сергій брали участь у роботі науково-методичних семінарів «Економіка України: проблеми та перспективи розвитку» (10 травня 2017 р., м. Умань), «Найважливіший інструмент побудови ефективної держави: система державного фінансового контролю» (06 грудня 2017 р., м. Умань).

Козлова Анастасія, Колісник Святослав, Шпак Сергій були часниками обговорення на науково-практичному семінарі «Інноваційний розвиток підприємства: теорія та практика» (28 вересня 2017 р., м. Умань).

Серпень
Жовтень