Особливості функціонування податкової системи України

 • Дата оновлення: 20.09.2019

Керівник гуртка: к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Стойка С. О.

Староста гуртка: Просянкін А.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 317, 15 год. 50 хв.

Мета діяльності гуртка – оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи в сфері фінансів, обговорення питань щодо особливостей функціонування податкової системи України.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

 • сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування;
 • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальших досліджень особливостей трансформації податкової системи України;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
 • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів у сфері податкового регулювання в Україні;
 • заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів.

 1. Музика Тетяна 45б група
 2. Пашковська Вікторія 45 група
 3. Душенківський Василь 41 група
 4. Просянкін Андрій 41 група
 5. Гаврилюк Денис 41 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка. 02.09.2019 р. Стойка С. О.
2 Засідання гуртка на тему: Механізм стягнення та повернення ПДВ 07.10.2019 р. Стойка С.О.

Просянкін А.

3 Засідання гуртка на тему: Дефіцит державного бюджету та шляхи його погашення. 04.11.2019 р. Стойка С.О.

Музика Т.

4 Круглий стіл: Диференціація податкового навантаження. 02.12.2019 р. Стойка С. О.

Пашковська В.

5 Засідання на тему: Реалізація розподільчо-регулюючої функції податків в Україні. 03.02.2020 р. Стойка С. О.

Гаврилюк Д.

6 Засідання гуртка на тему: Трансформація податкової системи України. 02.03.2020 р. Стойка С. О.

Душенківський В.

7 Засідання гуртка на тему: Джерела наповнення державного бюджету України 06.04.2020 р. Стойка С. О.

Музика Т.

8 Круглий стіл: Податкове навантаження на малий бізнес в Україні 04.05.2020 р. Стойка С. О.

Просянкін А.

Члени наукового гуртка беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Ковальчук Марина підготувала наукову роботу на тему «Розвиток ринку перестрахування в Україні» для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування»

Жовтюк Богдан, Ковальчук Марина, Шпак Сергій брали участь у роботі науково-методичних семінарів «Економіка України: проблеми та перспективи розвитку» (10 травня 2017 р., м. Умань), «Найважливіший інструмент побудови ефективної держави: система державного фінансового контролю» (06 грудня 2017 р., м. Умань).

Козлова Анастасія, Колісник Святослав, Шпак Сергій були часниками обговорення на науково-практичному семінарі «Інноваційний розвиток підприємства: теорія та практика» (28 вересня 2017 р., м. Умань).

Просянкін Андрій взяв участь у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.

Просянкін А. Г. Сучасні проблеми розвитку пенсійного фонду України / А. Г. Просянкін // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти ; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 117-120.

Просянкін Андрій підготував наукову роботу на тему «Основні напрями мінімізації впливу тіньової економіки на національне господарство країни» для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічні науки»

Просянкін Андрій підготував бізнес-план «Створення кеш-бек сервісу» для участі у 1-му етапі конкурсу проектів «Банк молодіжних ініціатив»

Липень
Вересень