Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

  • Дата оновлення: 11.11.2020

Керівник наукового гуртка: професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Курмаєв П.Ю.

Староста наукового гуртка:  Кобильчак Ю.С.

День, аудиторія, час проведення засідань: Перша п’ятниця місяця, ауд. 317, 12 год. 45 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: створення умов для інтеграції науки та освіти, а також стимулювання пізнавальної  ініціативи студентів щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Завдання роботи гуртка:

– ознайомлення із специфічними рисами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– обґрунтування вибору найбільш оптимальних джерел фінансування суб’єктів господарювання;

– ознайомлення із основними стратегіями інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Засідання гуртка відбуваються о 12 год. 45 хв. у першу п’ятницю

щомісяця. Місце засідань гуртка – 221 аудиторія.

1 Кобильчак Ю.С. 41
2 Чолинець Я.В. 41
3 Бойко Ю.А. 45
4 Бондар В.С., 45
5 Погорєлова Г.С. 45

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка. 2 жовтня 2020 року  
2 Тематичне засідання «Основні джерела фінансування підприємницьких структур» 6 листопада 2020 року  
3 Тематичне засідання «Мінімізація ризиків у практиці підприємницьких структур». 4 грудня 2020 року  
4 Тематичне засідання «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств» 5 лютого 2021 року  
5 Воркшоп на тему: «Державна підтримка підприємницьких структур». 5 березня 2021 року  
6 Тематичне засідання «Фінансування інноваційної бізнес активності». 2 квітня 2021 року  
7 Тематичне     засідання    «Проектне    фінансування     підприємницької діяльності». 4 травня 2021 року  

Результати роботи гуртка

Основними формами роботи наукового гуртка є засідання, семінари та екскурсії. Засідання можуть проводитися очно або із використанням сервісу відеоконференцій Zoom.

На засіданнях гуртка заслуховуються результати науководослідницької діяльності студентів; на семінарах відбувається спілкування студентів із підприємцями, представниками органів державної та регіональної влади. Екскурсії проводяться з метою наочного ознайомлення із діяльністю суб’єктів господарювання. Результатами роботи гуртка є узагальнення монографічної, статистичної та іншої інформації й підготовка наукових доповідей,статей.

Тематика наукових доповідей студентів:

Кобильчак  Ю.С.  «Стратегія   забезпечення   конкурентоспроможності підприємств»

Чолинець   Я.В.   «Мінімізація   ризиків   у   практиці підприємницьких структур».

Бойко    Ю.А.    «Основні    джерела   фінансування    підприємницьких структур».

Бондар     В.С.     «Банківське     фінансування     діяльності    суб’єктів господарювання».

Погорєлова Г.С. «Перспективні напрями фінансової діяльності суб’єктів господарювання».


 

Лютий