Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

  • Дата оновлення: 18.09.2019

Керівник наукового гуртка: професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Курмаєв П.Ю.

Староста наукового гуртка:  Кобильчак Ю.С.

День, аудиторія, час проведення засідань: Перша п’ятниця місяця, ауд. 317, 12 год. 45 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: створення умов для інтеграції науки та освіти, а також стимулювання пізнавальної  ініціативи студентів щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Завдання роботи гуртка:

– ознайомлення із специфічними рисами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– обґрунтування вибору найбільш оптимальних джерел фінансування суб’єктів господарювання;

– ознайомлення із основними стратегіями інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Засідання гуртка відбуваються о 12 год. 45 хв. у першу п’ятницю

щомісяця. Місце засідань гуртка – 221 аудиторія.

1 Кобильчак Ю.С. 31
2 Чолинець Я.В. 31
3 Бойко Ю.А. 35
4 Бондар В.С., 35
5 Погорєлова Г.С. 35

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка. 4 жовтня 2019 року  
2 Тематичне засідання «Актуальні питання розвитку інноваційного

підприємництва»

1 листопада 2019 року  
3 Тематичне засідання «Напрями забезпечення конкурентоспроможності

підприємств».

6 грудня 2019 року  
4 Тематичне засідання «Страхування підприємницьких ризиків» 7 лютого 2020 року  
5 Воркшоп на тему: «Державна підтримка підприємницьких структур». 6 березня 2020 року  
6 Тематичне засідання «Джерела фінансових ресурсів підприємницьких

структур».

3 квітня 2020 року  
7 Тематичне засідання «Специфічні джерела фінансування

підприємницьких структур».

8 травня 2020 року  

Основними формами роботи наукового гуртка є засідання, семінари та

екскурсії. На засіданнях гуртка заслуховуються результати науково- дослідницької діяльності студентів; на семінарах відбувається спілкування

студентів із підприємцями, представниками органів державної та регіональної влади. Екскурсії проводяться з метою наочного ознайомлення із діяльністю суб’єктів господарювання. Результатами роботи гуртка є узагальнення монографічної, статистичної та іншої інформації й підготовка наукових доповідей,статей.

Тематика наукових доповідей студентів: Кобильчак Ю.С. «Конкурентоспроможність підприємств: фінансові та організаційні аспекти» Чолинець Я.В. «Страхування підприємницьких ризиків». Бойко Ю.А. «Специфічні джерела фінансування підприємницької діяльності». Бондар В.С. «Банківське фінансування діяльності суб’єктів господарювання». Погорєлова Г.С. «Перспективні напрями фінансової діяльності суб’єктів господарювання».


 

Квітень
Червень