Актуальні проблеми фінансового менеджменту

  • Дата оновлення: 10.04.2018

Керівник наукового гуртка: Білошкурський М. В., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

Староста наукового гуртка: Мостова Катерина, студентка 41б/н групи

Дата, аудиторія та час проведення: четверта середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, формування теоретико-методологічної бази використання інструментів фінансового менеджменту та поглиблення навичок фінансового аналізу.

Завдання функціонування гуртка:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • розуміння сутності системи управління фінансами, а також поглиблення навичок фінансового аналізу;
  • дослідження актуальних проблем фінансового менеджменту в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
  • формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання фінансових інструментів у формування фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання;
  • дослідження теоретико-методичних і практичних питань фінансового аналізу суб’єктів господарювання;
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

 

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові студента Курс, група
1. Карпухова Алла Леонідівна ІІ магістратура, 61м
2. Кравченко Юлія Миколаївна І магістратура, 51м
3. Мостова Катерина Олександрівна IV, 41б/н
4. Саєнко Тетяна Володимирівна І магістратура, 51м
5. Степанова Наталія Миколаївна ІІ магістратура, 61м
6. Чава Віталіна Олександрівна І магістратура, 51м

 

з/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційна зустріч. Визначення та обговорення тем наукових досліджень студентів. 27.09.2017 Білошкурський М. В.
2. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Особливості планування фінансових результатів діяльності підприємства». 25.10.2017 Білошкурський М. В.,

Степанова Н. М.

3. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Проблеми підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання». 22.11.2017 Білошкурський М. В.,

Карпухова А. Л.

4. Участь студентів у роботі науково-методичного семінару «Антикризове управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання». 28.11.2017 Білошкурський М. В.,

гуртківці

5. Розгляд та обговорення результатів дослідження «Оцінка ефективності системи управління економічною безпекою підприємства» в межах підготовки до конкурсу студентських наукових робіт. 27.12.2017 Білошкурський М. В.,

Мостова К. О.

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Стрес-тестування у фінансовому менеджменті комерційного банку». 28.02.2018 Білошкурський М. В.,

Кравченко Ю. М.

7. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві». 28.03.2018 Білошкурський М. В.,

Саєнко Т. В.

8. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Фінансовий реінжиніринг суб’єктів господарювання». 25.04.2018 Білошкурський М. В.,

Чава В. О.

9. Проведення круглого столу на тему: «Формування сучасної парадигми фінансового менеджменту». 30.05.2018 Білошкурський М. В.,

гуртківці

 

1) підготовлено  доповідь  (Мостова Катерина) – у ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Стратегія соціально-економічного розвитку України» (м. Ірпінь, 21-22 грудня 2017 року), за результатами якої опубліковано тези:

  • Мостова, К. О. Оцінка ефективності системи управління економічною безпекою підприємства/ К. О. Мостова, М. В. Білошкурський // Стратегія соціально-економічного розвитку України : збірник тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 21-22 грудня 2017 року). – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – С. 42–45;

2) Мостовою Катериною підготовлено наукову роботу на тему: «Формування економічної безпеки аграрного підприємства», яка після рекомендації конкурсної комісії університету була надіслана з супровідними документами для участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» (2018 рік);

Міні галерея


Червень
Серпень