Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

  • Дата оновлення: 14.03.2019

Керівники наукового гуртка:

Бондарук Ігор Сергійович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Ящук Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 308, 14 год. 20 хв.

Основною метою роботи гуртка є розкриття здібностей студентів до науково-дослідної роботи як найбільш активної та творчої форми отримання знань, розвиток економічного мислення та творчих здібностей учасників гуртка, професійне виховання студентської молоді.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

– формування в учасників гуртка знань з основ підприємницької діяльності;

– розвиток навичок аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища;

– оволодіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємницької діяльності;

– вивчення нормативно-правового середовища у сфері підприємництва;

– залучення студентів до участі у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Вдовцов     Владислав Сергійович ЕФ-19
2. Скрипник  Анастасія   Ярославівна    ЕФ-19
3. Бондаренко Каріна Василівна ЕФ-29
4. Іванцова Ольга Леонідівна ЕФ-29
5. Йовченко Максим Васильович ЕФ-29
6. Лукашенко Альона Володимирівна ЕФ-29
7. Нипка Тетяна Валентинівна ЕФ-29
8. Степаненко Віталій Андрійович ЕФ-29
9. Бурдужа Ірина Іонівна ЕФ-39
10. Мигович Юрій Юрійович ЕФ-39

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної науково-дослідної роботи студентів 03.09.2018 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

2. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка  та заслуховування доповідей студентів на тему: «Бізнес як основа розвитку економіки» 01.10.2018 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

3. Організація та проведення круглого стола: «Вплив малого підприємництва на темпи економічного розвитку» 05.11.2018 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

4. Організація та проведення диспуту на тему: «Вплив тіньового сектору на економічну діяльність, політичне життя суспільства» 03.12.2018 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

5. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність пошуку підприємницької ідеї» 04.02.2019 р.

 

Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні» 04.03.2019 р.

 

Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

7. Обговорення результатів досліджень з теми: «Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні» 01.04.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

8.  Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 06.05.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

       Бурдужа Ірина взяла участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», яка відбудеться 16 березня 2019 року на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ). За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези:

        Ящук Т. А., Бурдужа І. І.  Становлення соціального підприємництва в Україні. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 березня 2019 року). Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019. – (подано до друку).

        Нипка Тетяна підготувала бізнес-план на тему «Створення промислової пасіки» (керівник к. е. н., доцент Бондарук І. С.) до участі у I етапі конкурсу бізнес-планів.

 

Міні галерея


Липень
Вересень