Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Керівники наукового гуртка:

Бондарук Ігор Сергійович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Ящук Тетяна Анатоліївна, к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 308, 14 год. 20 хв.

Основною метою роботи гуртка є розкриття здібностей студентів до науково-дослідної роботи як найбільш активної та творчої форми отримання знань, розвиток економічного мислення та творчих здібностей учасників гуртка, професійне виховання студентської молоді.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

– формування в учасників гуртка знань з основ підприємницької діяльності;

– розвиток навичок аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища;

– оволодіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємницької діяльності;

– вивчення нормативно-правового середовища у сфері підприємництва;

– залучення студентів до участі у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Бондар Сергій Олександрович ЕФ-19
2. Кавун Андрій Олександрович ЕФ-19
3. Краснова Христина Дмитрівна ЕФ-19
4. Скрипник  Анастасія   Ярославівна    ЕФ-29
5. Бондаренко Каріна Василівна ЕФ-39
6. Йовченко Максим Васильович ЕФ-39
7. Нипка Тетяна Валентинівна ЕФ-39
8. Степаненко Віталій Андрійович ЕФ-39
9. Бурдужа Ірина Іонівна ЕФ-49
10. Мигович Юрій Юрійович ЕФ-49

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Бізнес як основа розвитку економіки 02.09.2019 р. Бондаренко К.В.
2. Вплив малого підприємництва на темпи економічного розвитку 07.10.2019 р. Краснова Х.Д.
3. Вплив тіньового сектору на економічну діяльність, політичне життя суспільства 04.11.2019 р. Йовченко М.В.
4. Сутність пошуку підприємницької ідеї 02.12.2019 р. Бондар С.О. Кавун А.О.
5. Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні 03.02.2020 р. Скрипник А.Я.
6. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні 02.03.2020 р. Бурдужа І.І.
7. Особливості інвестиційної політики підприємства 06.04.2020 р. Степаненко В.А.
8. Етичні норми бізнесу 04.05.2020 р. Мигович Ю.Ю. Нипка Т.В.
9. Проблеми становлення малого підприємництва в Україні 04.05.2020 р. Мигович Ю.Ю. Нипка Т.В.

У рамках роботи гуртка підготовлено студентку до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (м. Київ, 15 березня 2019 р.). За результатами роботи конференції опубліковані тези:

Ящук Т. А., Бурдужа І. О. Становлення соціального підприємництва в Україні. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». 2019. С. 276–279.

Підготовлено студентку до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). За результатами роботи конференцій опубліковані тези:

1. Нипка Т. В., Ящук Т. А. Фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність підприємства. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство». 2019. С. 426-429.

2. Нипка Т. В., Ящук Т. А. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 35-36.

Підготовлено студентку до участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Скрипник А. Я. Соціальне підприємництво як особлива форма організації господарської діяльності (керівник – к. е. н., ст. викладач Ящук Т. А.).

 

Міні галерея


Квітень
Червень