Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

  • Дата оновлення: 09.10.2018

Керівники наукового гуртка:

Бондарук Ігор Сергійович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Ящук Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 308, 14 год. 20 хв.

Основною метою роботи гуртка є розкриття здібностей студентів до науково-дослідної роботи як найбільш активної та творчої форми отримання знань, розвиток економічного мислення та творчих здібностей учасників гуртка, професійне виховання студентської молоді.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

– формування в учасників гуртка знань з основ підприємницької діяльності;

– розвиток навичок аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища;

– оволодіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємницької діяльності;

– вивчення нормативно-правового середовища у сфері підприємництва;

– залучення студентів до участі у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Вдовцов     Владислав Сергійович ЕФ-19
2. Скрипник  Анастасія   Ярославівна    ЕФ-19
3. Бондаренко Каріна Василівна ЕФ-29
4. Іванцова Ольга Леонідівна ЕФ-29
5. Йовченко Максим Васильович ЕФ-29
6. Лукашенко Альона Володимирівна ЕФ-29
7. Нипка Тетяна Валентинівна ЕФ-29
8. Степаненко Віталій Андрійович ЕФ-29
9. Бурдужа Ірина Іонівна ЕФ-39
10. Мигович Юрій Юрійович ЕФ-39

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Бізнес як основа розвитку економіки 03.09.2018 р. Бондаренко К.В.
2. Вплив малого підприємництва на темпи економічного розвитку 01.10.2018 р. Іванцова О.Л.
3. Вплив тіньового сектору на економічну діяльність, політичне життя суспільства 05.11.2018 р. Йовченко М.В.
4. Сутність пошуку підприємницької ідеї 03.12.2018 р. Лукашенко А.В.
5. Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні 04.02.2018 р.

 

Нипка Т.В.
Вдовцов В.С.
6. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні 04.03.2018 р. Бурдужа І.І.
7. Особливості інвестиційної політики підприємства 01.04.2018 р. Степаненко В.А.
8. Етичні норми бізнесу

 

06.05.2018 р. Мигович Ю.Ю.
9. Проблеми становлення малого підприємництва в Україні Скрипник А.Я.  

         Учасники наукового гуртка взяли участь у ХІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «УМАНЬ – 2018. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».

Публікації:

         1) Бурдужа І. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в   Україні / І. Бурдужа // Умань – 2018. Наука. Освіта. Молодь : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 26 квітня     2018 року, м. Умань. – (подано до друку).

        2) Резніченко Я. Сутність поняття соціального підприємництва / Я. Резніченко // Умань – 2018. Наука. Освіта. Молодь : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 26 квітня          2018 року, м. Умань. – (подано до друку).

 

Міні галерея


Січень
Березень