Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

  • Дата оновлення: 23.09.2019

Керівники наукового гуртка:

Бондарук Ігор Сергійович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Ящук Тетяна Анатоліївна, к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд. 308, 14 год. 20 хв.

Основною метою роботи гуртка є розкриття здібностей студентів до науково-дослідної роботи як найбільш активної та творчої форми отримання знань, розвиток економічного мислення та творчих здібностей учасників гуртка, професійне виховання студентської молоді.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

– формування в учасників гуртка знань з основ підприємницької діяльності;

– розвиток навичок аналізу та прогнозування явищ і процесів підприємницького середовища;

– оволодіння методами аналізу та обробки аналітичних даних для прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємницької діяльності;

– вивчення нормативно-правового середовища у сфері підприємництва;

– залучення студентів до участі у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Бондар Сергій Олександрович ЕФ-19
2. Кавун Андрій Олександрович ЕФ-19
3. Краснова Христина Дмитрівна ЕФ-19
4. Скрипник  Анастасія   Ярославівна    ЕФ-29
5. Бондаренко Каріна Василівна ЕФ-39
6. Йовченко Максим Васильович ЕФ-39
7. Нипка Тетяна Валентинівна ЕФ-39
8. Степаненко Віталій Андрійович ЕФ-39
9. Бурдужа Ірина Іонівна ЕФ-49
10. Мигович Юрій Юрійович ЕФ-49

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної науково-дослідної роботи студентів 02.09.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

2. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка  та заслуховування доповідей студентів на тему: «Бізнес як основа розвитку економіки» 07.10.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

3. Організація та проведення круглого стола: «Вплив малого підприємництва на темпи економічного розвитку» 04.11.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

4. Організація та проведення диспуту на тему: «Вплив тіньового сектору на економічну діяльність, політичне життя суспільства» 02.12.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

5. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Сутність пошуку підприємницької ідеї» 03.02.2019 р.

 

Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

6. Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні» 02.03.2019 р.

 

Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

7. Обговорення результатів досліджень з теми: «Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні» 06.04.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

8.  Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців 04.05.2019 р. Бондарук І. С.

Ящук Т. А.

члени гуртка

       Бурдужа Ірина взяла участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», яка відбудеться 16 березня 2019 року на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ). За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези:

        Ящук Т. А., Бурдужа І. І.  Становлення соціального підприємництва в Україні. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 березня 2019 року). Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019. – (подано до друку).

        Нипка Тетяна підготувала бізнес-план на тему «Створення промислової пасіки» (керівник к. е. н., доцент Бондарук І. С.) до участі у I етапі конкурсу бізнес-планів.

 

Міні галерея


Вересень
Листопад