Організаційно-економічні засади функціонування підприємств в умовах інноваційного розвитку

  • Дата оновлення: 26.09.2019

Керівник наукового гуртка: 

Гарник Олена Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-поведінковіх наук.

Староста гуртка:

Кутащук В., студентка 62 гр.

Мета функціонування наукового гуртка: 

залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, а також формування їх широкого світогляду щодо соціально-економічних процесів і проблем функціонування підприємств та підготовки економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та використання інноваційних методів господарювання.

Завданням наукового гуртка:

  • узагальнення основних принципів управління інноваційним розвитком підприємства;
  • визначення ролі інноваційного розвитку як основного засобу підвищення ефективності діяльності підприємств та формування діючої системи управління інноваційним розвитком у сучасних умовах;
  • визначення основних особливостей та відмінностей бізнес-плану інвестиційного проекту від інших основних типів бізнес-планів;
  • дослідженняролі та завдання мотивації у формуванні і розвитку інноваційного потенціалу підприємства;
  • сприяння формуванню особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший четвер місяця, ауд. 220, 15 год. 50 хв.

1 Кутащук Вікторія 62 група
2 Бурдейна Катерина 62 група
3 Коваленко Альона 62 група
4 Черниш Любов 62 група
5 Бабина Ольга 62 група
6 Іщак Ольга 62б група
7 Горюн Надія 62  група
8 Пісценко Мирослава 62 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
Обрання старости наукового гуртка студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 06.09.2019 р. Гарник О.А.

 

Знайомство членів наукового гуртка з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 04.10.2019 р. Гарник О.А.

 

 

Засідання наукового гуртка на тему: «Принципи управління інноваційним розвитком підприємства»  08.11.2019 р. Гарник О.А.

Кутащук В.

Засідання наукового гуртка на тему: «Управління інноваційним розвитком підприємства в нестабільному ринковому середовищі» 06.12.2019 р. Гарник О.А.

Бурдейна К.

Засідання наукового гуртка на тему: «Розробка інвестиційних бізнес-планів інноваційного підприємництва» 14.02.2020 р. Гарник О.А.

Коваленко А.

Круглий стіл на тему: «Актуальні питання формування інноваційних стратегій підприємств» 07.03.2020 р. Гарник О.А.

Черниш Л.

Засідання наукового гуртка на тему: «Мотиваційні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємства» 04.04.2020 р. Гарник О.А.

Бабина О.

Круглий стіл на тему: «Вдосконалення організації виробництва підприємств в умовах інноваційного розвитку» 02.04.2020 р. Гарник О.А.

Іщак О.

Проведення підсумкового засідання наукового гуртка 06.06.2020 р. Гарник О.А.

Члени наукового гуртка студентського наукового товариства беруть участь у заходах різного рівня, що організовуються та проводяться на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти і Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зокрема: 

  • Кутащук В. та Бурдейна К. брали участь у роботі науково-методичного семінару «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: проблеми впровадження безвізового режиму» .
  • Іщак О. та Бабина О. брали участь у роботі науково-методичного семінару «Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» .
  • Кутащук В. участь у I турі конкурсу бізнес-планів – “Міні-піцерія “Hermes” (номінація “Виробництво,сфера послуг і торгівля”) .

 

 

Жовтень
Грудень