Актуальні проблеми державного регулювання в Україні

  • Дата оновлення: 05.02.2019

Керівник наукового гуртка:

Кірдан Олександр Петрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Староста гуртка:

Бондаренко К. В., студентка 29 гр.

Мета функціонування наукового гуртка: аналіз актуальних проблем, законодавчої бази та створення можливих віртуальних моделей у сфері державного регулювання економіки України.

Завдання наукового гуртка:

– визначення економічних потреб та виробничих можливостей суспільства в залежності від існуючої моделі існуючої системи;

– характеристика діючої економічної системи;

– з’ясування ролі підприємницької ініціативи в процесі формування «середнього класу» як основи соціально-ринкового типу економіки;

– теорія справедливого розподілу наявного ресурсу та її значення в формуванні європейської моделі господарювання;

– визначення стану наявної ринкової інфраструктури та можливих шляхів її модернізації;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, у роботі круглих столів та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

– заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд.
220, 14 год. 20 хв.

 

1 Борозна Тетяна 22 група
2 Животовський Сергій 22 група
3 Щербак Веніамін 22 група
4 Бондаренко Каріна 29 група
5 Іванцова Ольга 29 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Визначення основних напрямів науково-дослідної роботи 10.09.2018 р. Кірдан О.П.
2 Засідання гуртка на тему: «Економічні потреби і виробничі можливості суспільства» 01.10.2018 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

3 Засідання гуртка на тему: «Ринок: сутність, функції та моделі» 05.11.2018 р. Кірдан О.П.

Животовський С.

4 Засідання гуртка на тему: «Підприємство і підприємництво» 03.12.2018 р. Кірдан О.П.

Щербак В.

5 Засідання на тему: «Розподіл національного доходів. Споживання і заощадження» 21.01.2019 р. Кірдан О.П.

Бондаренко К.

6 Засідання гуртка на тему: «Формування сучасних ринкових відноси і ринкової інфраструктури» 04.02.2019 р. Кірдан О.П.

Іванцова О.

7 Засідання гуртка на тему: «Економічна система сучасного капіталізму» 04.03.2019 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

8 Круглий стіл: «Світове господарство» 01.04.2019 р. Кірдан О.П.

Щербак В.

9 Засідання гуртка на тему: «Економічна система суспільства» 06.05.2019 р. Кірдан О.П.

Іванцова О.

10 Круглий стіл: «Форми міжнародних економічних відносин» 20.05.2019 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

11 Засідання гуртка на тему: «Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу» 03.06.2019 р. Кірдан О.П.

Бондаренко К.

12 Підсумкове засідання наукового гуртка за звітний період 17.06.2019 р. Кірдан О.П.

 

З початку року студенти брали участь у різних наукових заходах, зокрема у Всеукраїнській науково-методичній Інтернет-конференції «Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції», яка відбулася 16 листопада 2018 р.

Зокрема це студенти Грунь І.О. з темою «Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного виробництва», Макарчук П.М. з темою «Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи», Рябцун Л.Ю. з темою «Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства»,  Рибак А.П. з темою «Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань», Власюк В.В. з темою «Формування фінансового потенціалу регіону»

 

Серпень
Жовтень