Актуальні проблеми державного регулювання в Україні

  • Дата оновлення: 12.04.2018

Керівник наукового гуртка:

Кірдан Олександр Петрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Староста гуртка:

Бондаренко К. В., студентка 19 гр.

Мета функціонування наукового гуртка: аналіз актуальних проблем, законодавчої бази та створення можливих віртуальних моделей у сфері державного регулювання економіки України.

Завдання наукового гуртка:

– визначення економічних потреб та виробничих можливостей суспільства в залежності від існуючої моделі існуючої системи;

– характеристика діючої економічної системи;

– з’ясування ролі підприємницької ініціативи в процесі формування «середнього класу» як основи соціально-ринкового типу економіки;

– теорія справедливого розподілу наявного ресурсу та її значення в формуванні європейської моделі господарювання;

– визначення стану наявної ринкової інфраструктури та можливих шляхів її модернізації;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, у роботі круглих столів та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

– заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань: перший понеділок місяця, ауд.
220, 14 год. 20 хв.

 

1 Борозна Тетяна 12 група
2 Животовський Сергій 12 група
3 Щербак Веніамін 12 група
4 Бондаренко Каріна 19 група
5 Іванцова Ольга 19 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
1 Визначення основних напрямів науково-дослідної роботи 11.09.2017 р. Кірдан О.П.
2 Засідання гуртка на тему: «Економічні потреби і виробничі можливості суспільства» 02.10.2017 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

3 Засідання гуртка на тему: «Ринок: сутність, функції та моделі» 06.11.2017 р. Кірдан О.П.

Животовський С.

4 Засідання гуртка на тему: «Підприємство і підприємництво» 04.12.2017 р. Кірдан О.П.

Щербак В.

5 Засідання на тему: «Розподіл національного доходів. Споживання і заощадження» 15.01.2018 р. Кірдан О.П.

Бондаренко К.

6 Засідання гуртка на тему: «Формування сучасних ринкових відноси і ринкової інфраструктури» 05.02.2018 р. Кірдан О.П.

Іванцова О.

7 Засідання гуртка на тему: «Економічна система сучасного капіталізму» 05.03.2018 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

8 Круглий стіл: «Світове господарство» 02.04.2018 р. Кірдан О.П.

Щербак В.

9 Засідання гуртка на тему: «Економічна система суспільства» 07.05.2018 р. Кірдан О.П.

Іванцова О.

10 Круглий стіл: «Форми міжнародних економічних відносин» 21.05.2018 р. Кірдан О.П.

Борозна Т.

11 Засідання гуртка на тему: «Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу» 04.06.2018 р. Кірдан О.П.

Бондаренко К.

12 Підсумкове засідання наукового гуртка за звітний період 18.06.2018 р. Кірдан О.П.

 

З початку навчального року студенти брали участь у заходах, що проводилися на базі навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, зокрема:

  • Борозна Тетяна та Бондаренко Каріна брали участь у роботі науково-методичного семінару «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: проблеми впровадження безвізового режиму» (30 жовтня 2017 р., м. Умань).
  • Іванцова Ольга та Щербак Веніамін брали участь у роботі науково-методичного семінару «Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» (30 листопада 2017 р., м. Умань).

 

Серпень
Жовтень