Наукові гуртки та проблемні групи

  • Дата оновлення: 17.10.2018

№ п/п Назва гуртка Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник День, аудиторія, час проведення засідань
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
  Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні Організація ресторанного господарства; Організація готельного господарства / 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» к.е.н., доцент Поворознюк І.М. другий четвер місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

2.                    Шляхи удосконалення розвитку рекреаційної індустрії України Рекреаційний комплекси світу; Туристичне краєзнавство; Організація туризму / 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» к.е.н., доцент Слатвінська Л.А. третій понеділок місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

3.                   

 

Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі Організація ресторанним господарством; Інноваційні тренди в галузі харчування / 241 «Готельно-ресторанна справа» д.т.н., професор Штангеєва Н.І. перша середа місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

4.                    Регіональний ринок туристичних послуг Інноваційні технології в туризмі; Державне та регіональне управління туризмом / 242 «Туризм» к.е.н., доцент Кирилюк І.М. другий вівторок місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

5.                    Економіка туристичного бізнесу Економіка туризму / 242  «Туризм» к.е.н., доцент Акулов М.Г. друга середа місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
6.                    Актуальні проблеми державного регулювання в Україні Політична економія / 051 «Економіка» к.е.н., доцент Кірдан О. П. перший понеділок місяця;

ауд. 316а;

14 год. 20 хв.

7.                    Проблеми та перспективи сталого розвитку країн світу Економікс / 051 «Економіка» к.е.н., доцент Мельник В. В. перший вівторок місяця; 

ауд. 221;

14 год. 20 хв.

8.                    Організаційно-економічні засади функціонування підприємств в умовах інноваційного розвитку Економіка підприємства / 051 «Економіка» к.е.н., доцент Гарник О. А. перший четвер місяця;

ауд. 327;

14 год. 20 хв.

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
9.                    Інвестиційний клуб Інвестування / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Слатвінський М. А. другий четвер місяця; ауд. 314;

14 год. 20 хв.

10.                Проблеми розвитку страхової системи України Страхування / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к. е. н., доцент Чвертко Л. А. третій вівторок місяця;

ауд. 314;

15 год. 50 хв.

11.                Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Управління фінансово-економічною діяльністю /072 «Фінанси, банківська справа та страхування» д. е. н., доцент Курмаєв П. Ю. перша п’ятниця місяця; ауд. 317;

14 год. 20 хв.

12.                Інформаційні системи в обліку та аудиті Бухгалтерський облік;

Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування»

к. е. н., доцент Демченко Т. А. друга п’ятниця місяця; ауд. 314;

14 год. 20 хв.

13.                Сучасні проблеми бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік / 071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Дем’янишина О. А.

 

останній четвер місяця;

ауд. 314;

14 год. 20 хв.

14.                Проблеми розвитку аудиту в Україні Аудит / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Бержанір І. А. третя середа місяця;

ауд. 314;

14 год. 20 хв.

15.                Проблеми соціально-економічної безпеки у глобалізаційному вимірі Соціально-економічна безпека підприємств / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» к.е.н., викладач Корнієнко Т. О. другий вівторок місяця;

ауд. 314;

14 год 20 хв.

16.                Особливості функціонування податкової системи України Податкова система / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування» к. е. н.,

старший викладач

Стойка С. О.

перший понеділок місяця;

ауд. 317;

15 год. 50 хв.

17.                Становлення та розвиток фінансової системи України Фінанси / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування» к. е. н., доцент Вінницька О. А.;

к.е.н., доцент

Мельничук Ю. М.

третя середа місяця;

ауд. 317;

14 год. 20 хв.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
18.                Актуальні проблеми маркетингової політики ціноутворення Маркетингове ціноутворення / 075 «Маркетинг» к.е.н., доцент Білошкурська

Н. В.

друга середа місяця;

ауд. 308;

14 год. 20 хв.

19.                Менеджмент організації Менеджмент організації, Теорія організації / 073 «Менеджмент» к.е.н., доцент Богашко О. Л. перша середа місяця;

ауд. 100;

14 год. 20 хв.

20.                Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні Підприємництво і бізнес-культура / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» к.е.н., доцент Бондарук І. С.;

викладач Ящук Т. А.

перший понеділок місяця;

ауд. 308;

14 год. 20 хв.

21.                Прийняття управлінських рішень в менеджменті Методика прийняття управлінських рішень / 073 «Менеджмент» к.е.н., доцент Каричковський

В. Д.

останній четвер місяця;

ауд. 221;

14 год. 20 хв.

22.                Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи Маркетинг / 075 «Маркетинг» к.е.н., доцент Король І. В.;

викладач Гарматюк О. В.,

остання середа місяця;

ауд. 316;

14 год. 20 хв.

23.                Управління ризиками в міжнародному бізнес-середовищі Менеджмент, Ринок праці / 073 «Менеджмент»,

075 «Маркетинг»

к.е.н., доцент Подзігун С. М.;

к.е.н., старший викладач Кузьмінов М. В.

останній четвер місяця;

ауд. 221;

14 год. 20 хв.

№ п/п Назва проблемної групи Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник День, аудиторія, час проведення засідань
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
1.                    Особливості розвитку туризму, як суспільного явища Основи туризмознавства / 242 «Туризм» викладач Литвин О.В. перший четвер місяця;

ауд. 322;

14 год. 20 хв.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
2.                    Правове регулювання господарської діяльності Господарське законодавство / 051 «Економіка» старший викладач

Підлісний Є.В.

перша середа місяця;

ауд. 214;

14 год. 20 хв.

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
3.                    Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України Банківська система / 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» викладач Станіславчук

Н. О.

третій четвер місяця;

ауд. 317;

14 год. 20 хв.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
4.                    Використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень Статистика / 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 075 Маркетинг к.е.н., доцент Бовкун О. А. третя середа місяця;

ауд. 317;

14 год. 20 хв.

5.                    Сучасна митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів Митна справа, Митні збори та тарифи, Митна логістика / 075 Маркетинг викладач Коган Н. Ю. перший вівторок місяця;

ауд. 308;

14 год. 20 хв.


 

Жовтень
Грудень