Творець мій дай мені ім`я

  • Дата оновлення: 06.04.2018

Керівник наукового гуртка:  к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Мельник В.В.

Староста гуртка: Котляр І.І.

Мета функціонування наукового гуртка: допомога студентам у розкритті свого наукового і творчого потенціалу у вирішенні питання сталого соціально-економічного розвитку.

Основними завданнями діяльності гуртка є:

-підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи

-набуття студентами досвіду організації та участі у наукових дискусіях.

-сприяння вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного розвитку

-підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів;

День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 220, 15 год. 50 хв.

1 Кучмій Олександр 21 група
2 Рябков Григорій 28 група
3 Орловська Анна 24 група
4 Кицюк Марина 14 група
5 Котляр Інна 14 група
6 Брагінець Тетяна 24 група
7 Онищенко Вікторія 14 група
8 Печенюк Ольга 15 група

Зміст роботи Дата Відповідальний
Обрання старости проблемної групи студентського наукового товариства. Обговорення напрямків роботи гуртка і тематики наукових досліджень студентів 26.09.2017 р. Мельник В.В.

 

Знайомство членів проблемної групи з особливостями організації науково-дослідної роботи та вимогами до оформлення результатів наукових досліджень 24.10.2017 р. Мельник В.В.
Засідання проблемної групи на тему:

«Сучасні аспекти розвитку України та ЄС»

28.11.2017 р. Мельник В.В.

Кучмій О.

Засідання проблемної групи на тему: «Сучасні аспекти розвитку аграрних відносин  у розвинених країнах світу» 27.02.2018 р. Мельник В.В.

Рябков Г.

Круглий стіл на тему: « Венчурний капітал його використання в ринкових умовах» 27.03.2018 р. Мельник В.В.

Орловська А.

Засідання проблемної групи на тему: «Інтелектуальний капітал як важлива складова національної безпеки» 24.04.2018 р. Мельник В.В.

Кицюк М.

Круглий стіл на тему: «Тенденції розвитку ринку робочої сили в Україні» 29.05.2018 р. Мельник В.В.

Котляр І.

Засідання проблемної групи на тему: «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку» 26.06.2018 р. Мельник В.В.

Брагінець Т.

Проведення підсумкового засідання проблемної групи 26.06.2018 р. Мельник В.В.

Студенти наукового гуртка беруть активну участь у наукових заходах різного рівня.Зокрема, Брагінець Т. О. брала участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (тема наукової роботи «Основні напрями мінімізації впливу тіньової економіки на національне господарство країни» (напрям «Економіка та управління підприємствами»).Члени студентського наукового гуртка взяли участь у роботі науково-методичного семінару « Правове регулювання готельно-ресторанного бізнесу» (м. Умань, 22 листопада 2017 р.).Учасники: Кицюк М. В., Котляр І.І., Онищенко В.В., Кучмій О.О., Рябков Г.А., Орловська А.В.

 

Міні галерея


Червень
Серпень