Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування»

  • Дата публікації: 22.12.2022

19 грудня 2022 року в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрантів денної форми навчання спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування і 071 Облік і оподаткування.

Захисти пройшли у змішаному форматі, за якого здобувачі вищої освіти могли захистити свої кваліфікаційні роботи як дистанційно, так і очно. Попередньо всі роботи були здані на кафедру фінансів, обліку та економічної безпеки з відповідними супроводжуючими документами, а саме відгуком керівника та рецензією на кваліфікаційну роботу.

Всі магістранти показали достатньо високий рівень отриманих знань, вміння давати ґрунтовну відповідь на поставлені питання, а самі роботи мають вагоме теоретичне та практичне значення. Усі здобувачі отримали позитивні оцінки та рекомендацію до отримання освітнього ступеня магістра.

Міні галерея


Червень
Серпень