Зустріч гаранта ОПП Готельно-ресторанна справа із здобувачами вищої освіти

  • Дата публікації: 29.09.2021

На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми к.е.н., доцента, завідувача кафедри Інни Поворознюк із здобувачами вищої освіти ОП Готельно-ресторанна справа. Гарант ознайомила студентів із структурою та особливостями освітньої програми; процесом формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та придатності випускників до працевлаштування і подальшого навчання.

Під час зустрічі особлива увага приділялася програмним результатам навчання, дисциплінам, які формують програмні результати та фаховим компетентностям фахівця з готельно-ресторанної справи, дисциплінам  вільного вибору, організації проходження усіх видів практик, ресурсному забезпеченню реалізації програми.

Інна Миколаївна пояснила, що ОПП надає можливості здобувачам вищої освіти налагоджувати ефективні стосунки в соціумі; вибудовувати стратегії власного особистісного та професійного зростання; працювати в критичних умовах; вирішувати проблемні ситуації; злагоджувати конфлікти; працювати в команді; управляти своїм часом.

Студенти мали можливість задати питання та отримати вичерпні відповіді в процесі бесіди.

Міні галерея


Липень
Вересень