Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність

  • Дата публікації: 24.09.2019

24 вересня 2019 року на базі НН інституту економіки та бізнес-освіти проведено зустріч зі студентами першого курсу на тему «Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність».

  Доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук  Євген Підлісний  наголосив, що дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей та дотримання норм законодавства про авторське право.

Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконання покладених на них обов’язків.

Дотримання принципів і правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету, яка регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

 Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого боку, особи, які навчаються у закладах вищої освіти зобов’язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання (пункт 3 статті 63 Закону України «Про вищу освіту»)

Захід пройшов в атмосфері взаємної поваги та розуміння, за активного обговорення студентами кодексу академічної доброчесності.

 

Міні галерея


Квітень
Червень