Вітаємо журнал «Економічні горизонти» із набуттям статусу наукового фахового видання України категорії «Б»!

  • Дата публікації: 09.11.2018

8 листопада 2018 р. на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднені відомості про включення ряду друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України за категоріями А, Б і В. Серед 25 вітчизняних видань, що увійшли до зазначеного переліку, статус наукового фахового видання України категорії «Б» отримав журнал «Економічні горизонти» (засновник – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці, випуск якого ініційований Навчально-науковим інститутом економіки та бізнес-освіти. За порівняно короткий період, який пройшов з моменту отримання журналом свідоцтва про державну реєстрацію (від 02.08.2017 р.), видання включено, реферується та індексується у двадцяти наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, а статті, які публікуються у журналі отримуютьміжнародні цифрові ідентифікатори DOI.

Вітаємо головного редактора наукового журналу «Економічні горизонти» д.е.н., професора Ольгу Чирву, редакційний штат та авторів журналу з визнанням копіткої праці та зичимо подальших успіхів і високих рейтингів у світовому інформаційному просторі!

Червень
Серпень