Участь викладачів кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки у Міжнародній науково-практичній конференції

  • Дата публікації: 22.10.2018

Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях є одним із передових напрямів наукової роботи науково-педагогічних працівників НН Інституту економіки та бізнес-освіти.

17 жовтня 2018 року викладачі кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Оксана Вінницька, Тетяна Корнієнко, Людмила Чвертко на чолі із завідувачем кафедри Максимом Слатвінським гідно представили інститут на V Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», що відбулася на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту в м. Києві.

Під час роботи конференції були презентовані доповіді відомих вчених та практиків з актуальних та гострих питань сталого та стратегічного розвитку економіки, сучасного менеджменту та соціогуманітарних аспектів розвитку держави. Жваве обговорення та дискусію викликала доповідь к.е.н., професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Максима Слатвінського, яку було присвячено методичним підходам до оцінювання ефективності інвестицій в інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Враховуючи різнопланові інтереси і напрями наукових досліджень науковців, аспірантів та студентів з різних куточків України, а також Польщі, США, Республіки Білорусь та Грузії, їхні напрацювання обговорювалися у п’яти тематичних секціях, а результати наукових пошуків та розробок опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Учасники наукового зібрання були одностайними в тому, що конференція є унікальним майданчиком для налагодження діалогу між науковцями, представниками органів влади та бізнесу. У той час, коли наша держава зіштовхнулася із значними викликами в політичній, соціальній та економічній площині, такий захід дозволяє зробити внесок у їх розв’язання на основі авторських розробок та консенсусу досягнутого в результаті наукової дискусії.

Міні галерея


Листопад