Брифінг «Програми професійного менеджменту в Україні»

  • Дата публікації: 24.09.2018

В умовах глобалізації та зростання конкуренції проблема якості освіти в Україні стала особливо актуальною. Виняткове місце у розвитку економіки займає фахівець, тобто людина, яка є носієм спеціальних знань, навичок та досвіду. На світовому ринку праці все більш затребуваними стають професіонали, що мають сучасну підготовку з менеджменту, маркетингу, фінансів, планування та прогнозування.

З метою поглибленого дослідження програм професійного менеджменту 20 вересня 2018 року в рамках заходів, приурочених до «Тижня менеджменту» Богашко Олександром був проведений Брифінг на тему „Програми професійного менеджменту в Україні”, в якому взяли участь майбутні менеджери, нині – студенти ІІ та IV курсу НН інституту економіки та бізнес-освіти.

У ході заняття студенти заслухали промову к. е. н., доцента Богашка Олександра, а також виступили з приводу свого бачення сучасних пріоритетів розвитку професійного менеджменту в Україні та розв’язання проблем, що виникають в процесі управління організаціями різних форм власності.

Проведення заняття у формі брифінгу дозволило студентам отримати нові навички ділового спілкування. Адже стислість викладу теми передбачає наявність продуманого тексту і вміння об’єктивно повідомляти важливу фактичну інформацію, швидко та чітко реагувати та відповідати на будь-які питання.

В результаті проведеного заняття встановлено, що основними завданнями сучасної професійної підготовки менеджерів є підвищення престижу традиційних предметів, оновлення їх змісту, що може відбуватися через уведення нових тем, представлення положень сучасних теорій менеджменту. Зокрема, новими і цікавими для сучасних менеджерів в Україні виявляються проблеми управління ризиками, управління економічною безпекою організації, реструктуризація підприємств і організацій, кризовий менеджмент, управління процесом міжнародної економічної інтеграції тощо.

Сподіваємося, що нинішній брифінг стане одним із заходів на шляху подальших науково-методичних досліджень та сприятиме конструктивному обміну досвідом та сучасними ідеями в студентському колективі.

Міні галерея


Лютий