ЯК РОЗРАХУВАТИ СЕРЕДНІЙ БАЛ АТЕСТАТА?

  • Дата публікації: 06.07.2018

Шановні абітурієнти! Розрахунок середнього бала документа про повну загальну середню освіту здійснюється вступниками до закладів вищої освіти самостійно (!) при подачі заяв (у паперовому і електронному вигляді) та перевіряється приймальними комісіями закладів вищої освіти (відповідно до листа МОН № 1/9-399 від 20 червня 2018 року «Щодо середнього бала документа про повну загальну середню освіту»).

Середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Приклад розрахунку середнього бала атестата: кількість предметів, з яких виставлено оцінки (враховуючи ДПА, предмети варіативної частини і т.д. ) = 20; сума балів (враховуючи ДПА, предмети варіативної частини і т.д. ) = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7.

Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи правильно він розрахований. Якщо бал визначено неправильно, то вступнику потрібно самостійно розрахувати середній бал за правильною методикою і вказувати його під час подання заяв про вступ. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним.

У разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому кабінеті. Якщо потім вступник виявить помилку в розрахунку, то може самостійно її виправити до подання першої заяви.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (див. нижче) (додаток №5 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році).

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

1 100   4 120   8 160
1,1 100   4,1 121   8,1 161
1,2 100   4,2 122   8,2 162
1,3 100   4,3 123   8,3 163
1,4 100   4,4 124   8,4 164
1,5 100   4,5 125   8,5 165
1,6 100   4,6 126   8,6 166
1,7 100   4,7 127   8,7 167
1,8 100   4,8 128   8,8 168
1,9 100   4,9 129   8,9 169
2 100   5 130   9 170
2,1 101   5,1 131   9,1 171
2,2 102   5,2 132   9,2 172
2,3 103   5,3 133   9,3 173
2,4 104   5,4 134   9,4 174
2,5 105   5,5 135   9,5 175
2,6 106   5,6 136   9,6 176
2,7 107   5,7 137   9,7 177
2,8 108   5,8 138   9,8 178
2,9 109   5,9 139   9,9 179
3 110   6 140   10 180
3,1 111   6,1 141   10,1 181
3,2 112   6,2 142   10,2 182
3,3 113   6,3 143   10,3 183
3,4 114   6,4 144   10,4 184
3,5 115   6,5 145   10,5 185
3,6 116   6,6 146   10,6 186
3,7 117   6,7 147   10,7 187
3,8 118   6,8 148   10,8 188
3,9 119   6,9 149   10,9 189
      7 150   11 190
      7,1 151   11,1 191
      7,2 152   11,2 192
      7,3 153   11,3 193
      7,4 154   11,4 194
      7,5 155   11,5 195
      7,6 156   11,6 196
      7,7 157   11,7 197
      7,8 158   11,8 198
      7,9 159   11,9 199
            12 200

Січень
Березень