Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізації

  • Дата публікації: 15.06.2018

Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди. 
  О. Довженко 

  З метою реалізації стратегічного завдання сучасної вищої економічної освіти – розвинути у студентів здатність швидко реагувати на зміни у соціально-економічному середовищі, адаптувати свою професійну економічну діяльність до нових умов, сформувати систематизоване уявлення про теоретичні і практичні основи державного регулювання економікою, володіти незаперечними конкурентними перевагами – кафедрою економіки та соціально-поведінкових наук Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти 23 травня 2018 року було проведено науково-практичний семінар «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізації».  

        Під час семінару заслухано низку доповідей. Так, к.е.н., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Віталій Стойка, наголосивши на актуальності тематики семінару, відзначив, що геополітичне й культурне самовизначення України у світі належить до найбільш важливих аспектів буття української нації.

     У доповіді політичного діяча, підприємця Олександра Дячука акцентовано, що у 2014–2016 рр. зроблено найважливіші кроки щодо децентралізації державного управління в Україні. Виступаючий зазначив, що нині на територіальні громади законодавцем покладено завдання вирішення питань місцевого значення, через відповідні органи місцевого самоврядування, а основою майбутніх змін має стати усвідомлення наявності їх спільних інтересів.

     Підсумовуючи, менеджер територіальної партнерської мережі ТОВ «Нова пошта» Гончар Олександр наголосив, що Українська держава знаходиться на стадії докорінних змін у всіх сферах, які безпосередньо стосуються життєво важливих для людини проблем: їжі, житла, освіти, медичного обслуговування, соціального забезпечення, а в цілому – рівня та якості життя. Відтак обличчям сучасного суспільства є рівень задоволення його основних потреб, гарантованість і реалізація прав і свобод людини, і тільки держава своїми активними діями визначає відправні точки соціально-економічного розвитку.

        Активними учасниками семінару стали студенти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, які брали активну участь в обговорені, ставили запитання, що стосувалися практичної діяльності державних органів влади, особливостей законотворчого процесу, перспективи подальшого процесу формування територіальних громад тощо. У рамках заходу присутні мали можливість висловити власну думку щодо теорії та практики діяльності державних службовців, відзначити важливість соціально-економічних реформ в Україні. Впевнені, що засідання науково-методичного семінару сприяло оновленню та розширенню знань студентів-економістів, формуванню нових професійних компетенцій і компетентностей.

  

Міні галерея


Червень
Серпень