Новини інтституту

Захист звітів з переддипломної практики студентами ІV курсу напряму підготовки…

29.05.2017
Захист звітів з переддипломної практики студентами ІV курсу напряму підготовки «Туризм»

Після завершення переддипломної практики у студентів ІV курсу напряму підготовки «Туризм» відбувся захист звітів. Метою переддипломної практики є завершальне ознайомлення з роботою об’єкта  досліджень випускної кваліфікаційної роботи. Майбутні фахівці закріплюють здобуті теоретичні знання, беручи безпосередню участь у виробничому процесі, що допомагає відпрацюванню вмінь і навичок зі спеціальності. Базами практики були

Липень
Вересень