Система фінансового забезпечення сільських територій – важлива умова їх сталого розвитку

  • Дата публікації: 04.04.2017

Одним із найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення, є фінансове забезпечення функціонування та розвитку сільських територій. 29 березня 2017 року за ініціативи кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки на базі ННІ економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини було проведено науково-методичний семінар «Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком в сільсько-селянському секторі: регіональний аспект».

Мета проведення науково-методичного семінару висвітлення теоретичних і методичних положень фінансових та обліково-аналітичних аспектів щодо організаційно-економічних засад управління інноваційним розвитком сільських територій.

У науково-методичному семінарі взяли участь представники органів місцевої влади: В. О. Мовчанюк – начальник Управління агропромислового розвитку; керівники агроформувань: В. П. Мальченко – керівник ТОВ “Прометей”, А. Г. Воловодівський – голова фермерського господарства; науковці: О.І. Крочак, Л. В. Смолій, О. М. Поліщук – доценти Уманського НУС, І. І. Булах, О. В. Шиманська – викладачі Уманського агротехнічного коледжу; викладачі, науковці та студенти УДПУ імені Павла Тичини.

Відкрив семінар завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, к.е.н., доцент Максим Слатвінський, який окреслив основні питання до обговорення та побажав всім плідної й цікавої роботи.

Олена Шиманська у виступі «Організація інноваційного процесу в агропромисловому виробництві» особливу увагу зосередила на питаннях інституціонального характеру чинників, що перешкоджають активізації інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Володимир Мальченко розпочав свою доповідь із того, що сільськогосподарським підприємцям слід більш виважено підходити до проблем села, дбати про розвиток відповідних сільських територій, а це, перш за все, соціально-трудові відносини, які реалізуються через створення робочих місць, фінансова підтримка інфраструктури.

Валентина Мовчанюк, у своєму виступі особливу увагу зосередила, на основних причинах занепаду сільсько-селянського сектору в Уманському районі.Продовжив семінар Андрій Воловодівський. Були обговоренні питання орендних та трудових відносин сільськогосподарських підприємств, системи оподаткування в аграрній сфері. Доволі актуальним і дискусійним було питання продажу землі.Студенти та професорсько-викладацький склад ННІ економіки та бізнес-освіти спільно з доповідачами провели жваве обговорення актуальних питань інноваційного розвитку та фінансового забезпечення регіонів.

Такі зустрічі сприяють покращенню взаємодії між науково-педагогічними працівниками університету та дають можливість поділитися практичним досвідом.

Міні галерея


Липень
Вересень