Міні-конференція «Людський капітал і його роль у соціально-економічному розвитку України»

  • Дата публікації: 23.04.2017

З метою поглибленого розуміння ролі людини і накопичених результатів її інтелектуальної діяльності на темпи і якість розвитку суспільства та економіки, 20 квітня 2017 року в рамках відкритого заняття з дисципліни “Управління трудовим потенціалом”, доцентом Олександром Богашком була проведена Міні-конференція на тему „Людський капітал і його роль у соціально-економічному розвитку”. В ній взяли участь майбутні менеджери та управлінці, нині – студенти ІІ курсу НН Інституту економіки та бізнес-освіти.

Даний захід проведений у відповідності до сучасних інтерактивних методів навчання, що застосовуються у вітчизняній педагогіці з метою спонукання студентів до активної роботи, ініціювання їх творчості, розвитку комунікативних навичок.

У ході заняття студенти з’ясували основні чинники, які впливають на розвиток людського капіталу в Україні. Особливо цікавими були доповіді: “Розвиток людського капіталу” Тининики Євгенія, “Гендерна нерівність у розвитку людського потенціалу” Дубовик Олени, “Рівень життя, нерівність і людський розвиток” Гайдаєнко Ренати, “Міграційні процеси в Україні” Довбуш Олени, “Людський капітал, як соціально-економічна категорія” Осадчук Юлії, “Види інвестицій в людський капітал та їх ефективність” Борового Олександра, “Методи оцінки інвестування у людський капітал” Баштової Юлії.

Виступи студентів повсякчас пов’язувалися з життєвим досвідом та матеріалами інших дисциплін. Студенти приймали участь в наукових дискусіях, активно відповідали на запитання, висловлювали припущення, а потім знаходили підтвердження у матеріалах представлених на слайдах.

В результаті проведеного заняття встановлено, що основними завданнями управління розвитком людського капіталу в Україні потрібно визнати: удосконалення системи охорони здоров’я та освіти, поступове підвищення рівня фінансування людського розвитку, створення сприятливих умов для формування та розвитку людського капіталу на всіх рівнях національної економіки.

Сподіваємося, що нинішня міні-конференція стане одним із заходів на шляху подальших наукових відкриттів та сприятиме конструктивному обміну досвідом та сучасними ідеями в студентському колективі.

Міні галерея


Червень
Серпень