ТЕОРІЯ КОНТРАКТІВ І ПРАКТИКА КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

  • Дата публікації: 27.02.2017

Як відомо, Нобелівська премія з економіки – 2016 дісталася Оліверу Харту і Бенгту Хольмстрему за їх внесок в розвиток теорії контрактів. Ця теорія відповідає на питання про те, чому ми робимо висновки з контрактів на виконання різних типів робіт і чому ці угоди саме такі, а не інакші…

Враховуючи сучасні тенденції розвитку різних форм співпраці, здобуття нового досвіду та реалізація його на практиці, кафедрою технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи системно укладаються нові контракти про співпрацю на мікро-, мезо-, макро-, міжнародному рівнях.

Відповідно до кафедральної теми: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» науково-педагогічними працівниками кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи укладено договір про співпрацю з Уманським краєзнавчим музеєм та його відділами: Музеєм діячів літератури і мистецтв Уманщини, Уманською картинною галереєю, Музеєм культури та побуту Уманщини, Меморіальним музеєм-квартирою Надії Суровцевої.

Студенти першого курсу спеціальності «Туризм»  під керівництвом куратора – к. е. н., доцента кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Слатвінської Лесі Анатоліївни мали прекрасну нагоду, з навчальною та виховною метою відвідати Уманський краєзнавчий музей.У рамках екскурсії, яка була проведена фахівцями музею, студенти отримали корисний досвід, що є складовою їхньої майбутньої фахової компетенції. Цей захід за участю науково-педагогічних працівників кафедри, наукових співробітників музею та студентів в аспекті роботи, що проводиться кафедрою в межах проекту «Умань туристична», під керівництвом завідувача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи к. е. н., доцента Поворознюк Інни Миколаївни, несе вагомий внесок у розвиток диференційованих форм залучення студентів до науково-дослідної роботи та реалізацію теоретичних здобутків на практиці, розширення їх наукового кругозору та забезпечення високої якості фахової підготовки.

У науково-практичному аспекті укладання договору з організацією та реалізацією договірних зобов’язань несе вагомий внесок у розвиток комунікації та професійного зростання його сторін. Саме ці аспекти є безумовною складовою навчального процесу в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес освіти.

Міні галерея


Січень
Березень