Розширюємо горизонти співпраці

  • Дата публікації: 17.02.2017

Урізноманітнення форм долучення студентів спеціальності «Економіка» до проведення наукових досліджень та практичної підготовки, налагодження дієвої співпраці з агропромисловими підприємствами регіону – такою була мета спільного засідання кафедри економіки та соціально-поведінкових наук і адміністрації ТОВ «Світанок – агросвіт» (с. Шляхова, Вінницька обл.)

 Під час зустрічі обговорено напрями спільної роботи: підписано угоду про співпрацю, окреслено основні аспекти співробітництва у рамках кафедральної теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України» (керівник к.е.н., доцент Кірдан О.П.); визначено найоптимальніші шляхи розвитку аграрного сектора України.

Основним складником студентоцентрованого освітнього процесу зі  спеціальності «Економіка» є вміння практично застосувати набуті компетенції у практичній діяльності. Тому, позитивним результатом спільної роботи стало розширення бази проходження практики для студентів Навчально-наукового Інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Липень
Вересень