Міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності»

 • Дата публікації: 17.02.2017

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VI Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності», яка відбудеться 29-30 березня 2017 р. в Одеській національній академії харчових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 112.

Тематичні секції:

 1. Особливості підприємництва та розвиток окремих сфер індустрії гостинності: вітчизняний та світовий досвід.
 2. Інноваційні технології ресторанного господарства.
 3. Ринок готельних послуг: проблеми та перспективи розвитку.
 4. Україна та її регіони на туристичній карті світу.
 5. Розвиток сфери культури та культурна спадщина України.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Порядок роботи конференції:

29 березня 2017 року

 • 800-1000 – Реєстрація учасників конференції
 • 1000-1200 – Пленарне засідання
 • 1200-1230 – Кава-брейк
 • 1230-1600 – Засідання секцій

Порядок роботи конференції:

30 березня 2017 року

 • 800-1100 – Засідання секцій
 • 1100-1200 – Закриття конференції нагородження учасників.

Для участі у Конференції до 15 березня 2017 року необхідно надіслати на адресу Оргкомітету:

 • Заявку учасника (форма додається);
 • Тези доповіді в електронному вигляді на електронну адресу conference2017@gmail.com;
 • Рецензію кандидата або доктора наук за відповідним фахом.

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез – 2-3 сторінки;
 • Тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 12, стиль звичайний (normal);
 • Міжрядковий інтервал – 1,5;
 • Відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції;
 • Параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
 • Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках;
 • У правому верхньому кутку – ім’я та прізвище автора, курс, спеціальність, форма навчання, через інтервал прізвище та ініціали наукового керівника, нижче через інтервал назва ВНЗ, місто (див. зразок);
 • Через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту – 12);
 • Через інтервал друкується основний текст доповіді;
 • Список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
 • Сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
 • Подається електронний варіант у форматі Microsoft Word на адресу: (назвати прізвищем автора).

*Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники. У разі значних розходжень поданих тез із вимогами оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

Січень
Березень