STEM-освіта – навчання для майбутнього!

  • Дата публікації: 31.01.2017

У розвинутих країнах світу одним з інструментів підготовки фахівців майбутнього вважають STEM-освіту, яку підтримують на найвищому державному рівні.  Хоча в Україні дана система лише починає свої обороти, її поступово активно впроваджують передові ВНЗ України.

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує фахівців до успішного працевлаштування, що вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. STEM (S – science, T – technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент та інноваційні технології.Така система освіти вчить студента жити в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою та творчою особистістю.

Реалізація принципів  STEM-освіти здійснюється через участь студентів у засіданнях  наукових гуртків та проблемних груп на базі кафедр Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, в олімпіадах, конкурсах бізнес-планів, конференціях,  форумах, семінарах різного рівня та інших наукових заходах.

Студентська молодь нашого інституту є досить активною у дослідженнях вищезазначених  напрямів та має власні оригінальні підходи і напрацювання у цій сфері.

Впровадження принципів STEM-освіти є гарантією підготовки  компетентних  фахівців зі здібностями  до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення, що матимуть високу конкурентоспроможність на ринку праці та здатність якісно змінити економіку нашої країни і зробити її більш інноваційною та конкурентоспроможною.

 

Міні галерея


Червень
Серпень