Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери»

  • Дата публікації: 29.05.2016

В Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 26 травня 2016 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери».Організаторами конференції виступили кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки УДПУ імені Павла Тичини (завідувач кафедри д. е. н., професор Ольга Чирва); Академія готельного бізнесу, туризму та громадського харчування в Познані (Польща); Бакинський університет бізнесу (Азербайджан); Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, (Грузія); Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія); Вища школа менеджменту в Варшаві (Польща).У роботі конференції взяли участь науковці, молоді вчені, аспіранти, студенти провідних вищих навчальних закладів та установ України, зокрема з Університету державної фіскальної служби України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; ДННУ «Академія фінансового управління»; Уманського національного університету садівництва; Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; ПВНЗ «Європейський університет»; ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України; Чернігівського національного технологічного університету; Тольяттінського державного університету; ПВНЗ «Київський інститут бізнесу і технологій»; ПВНЗ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» та ін. Загалом 103 учасника, що представляли 15 вітчизняних та іноземних установ, надали 85 доповідей, в яких аналізуються складні проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери нашої країни. Робота науково-практичної конференції відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій.Пленарне засідання конференції відкрив Голова Ради молодих науковців УДПУ імені Павла Тичини, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Максим Слатвінський. Цікавими були доповіді в он-лайн режимі доцента Юрія Мискіна «Соціалізація податкової політики: проблеми та перспективи» і доцента Тараса Суса «Фінансова криза в Україні через призму стратегії економічного розвитку». Безпосередньо перед учасниками конференції виступили професор Петро Курмаєва з доповіддю на тему: «Актуальні питання розвитку альтернативних джерел енергії в Україні» та доцент Оксана Митяй – на тему: «Недержавні пенсійні фонди в сфері соціального захисту населення України». Кожна з доповідей була актуальною і викликала гостру дискусію серед присутніх.Учасники конференції продовжили свою роботу у секційних засіданнях: 1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку; 2. Організаційно-правові засади функціонування фінансового механізму; 3. Вітчизняна практика розвитку фінансової системи; 4. Сучасні проблеми управління економікою та фінансами; 5. Шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки; 6. Світовий досвід формування інноваційної економіки; 7. Стратегія соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах.Участь у конференції дала змогу науковцям обмінятись думками щодо результатів досліджень, налагодити ділові контакти з метою майбутньої співпраці, з’ясувати подальші напрями актуальних наукових досліджень. Міжнародна науково-практична конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Всі гості відмітили високу якість доповідей, наукову новизну запропонованих напрацювань і висловили щиру подяку організаторам конференції.У зв’язку з актуальністю обговорюваних питань за результатами конференції планується публікація наукової монографії з доповідями учасників конференції.

Міні галерея


Червень
Серпень