Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки

  • Дата публікації: 29.03.2016

25 березня 2016 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти було організовано ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки».

Тематичними напрямками роботи конференції стали: фінансові відносини, економіка підприємства, облік і аудит, інвестиційна діяльність та фондові ринки, економіка АПК, туризм і готельно-ресторанний бізнес, управління персоналом та економіка праці, регіональна економіка, державне регулювання економікою, зовнішньоекономічна діяльність, фінансово-економічна безпека. При цьому участь прийняли представники з вищих навчальних закладів з різних куточків України. Це і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Уманський національний університет садівництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.Саме на таких конференціях студенти мають можливість познайомитися з новими підходами до вирішення фундаментальних теоретичних і прикладних наукових завдань щодо стабілізації та покращення господарського життя України. Глибше проникнути духом патріотизму до вирішення глобальних соціально-економічних процесів, які відбуваються в рідній державі.Участь в науково-практичній конференції молодих учених та студентів дає можливість розвивати творчі підходи до вирішення поставлених завдань, навчати майбутніх фахівців з фінансів, менеджменту, маркетингу, туризму, бухгалтерського обліку та аудиту, управління фінансово-економічною безпекою самостійно приймати рішення та робити відповідні наукові висновки, застосовувати нові методи та підходи як в навчанні, так і в повсякденному житті.

Міні галерея


Лютий