Впровадження інноваційно-інформаційних форм навчання у навчальний процес

  • Дата публікації: 04.02.2016

Із розвитком комп’ютерних технологій, інновації всебічно поширилися у суспільне життя: науку, освіту, культуру тощо. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій і методів, зокрема дистанційної форми навчання.

В ролі системи для організації дистанційного навчання в НН Інституті економіки та бізнес-освіти використовується програмне забезпечення Moodle.

Прикладом використання освітнього середовища Moodle, зокрема на кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, є проведення занять доцентом Кожухівською Р. Б. з дисципліни «Інфраструктура туризму». Студенти ІІІ курсу напряму підготовки «Туризм» під час проведення лекції мали змогу в інтернет-середовищі опрацьовувати тему: «Інфраструктура туризму та інфраструктура гостинності» та спілкуватися он-лайн з викладачем, уточнюючи питання, які їм незрозумілі.

Використання інноваційних форм у навчальному процесі дозволяє значно покращити рівень взаємодії між викладачем і студентом та модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення його рівня у вищому навчальному закладі.

Міні галерея


Червень
Серпень