Школа професійного зростання молодого викладача

  • Дата публікації: 05.02.2016

Нова ситуація в суспільстві диктує нові соціальні завдання, зокрема освітні. Нагальна потреба сьогодення – формування таких педагогічних працівників, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інноваційними технологіями, професіоналами, готовими до постійного фахового вдосконалення.

Пріоритетом в підготовці науково-педагогічних кадрів УДПУ імені Павла Тичини було і залишається залучення та підтримка талановитої молоді, постійне впровадження в навчальний процес інноваційних форм та методів роботи з молодими викладачами.

Одним з таким кроків є «Школа професійного зростання молодого викладача». Головною метою діяльності Школи є знайомство молодих викладачів з організацією навчальної, методичної, виховної роботи університету, проведення теоретичних та практичних занять, обмін педагогічним досвідом, створення додаткових умов надання науково-методичної допомоги молодим науковцям, які спрямовані на професійне зростання та забезпечення ефективної підготовки конкурентоспроможного сучасного педагога.

У січні 2016 року відбулися чергові засідання «Школи професійного зростання молодого викладача». Відповідно до плану роботи проведені теоретичне засідання та практичні заняття-тренінги по засвоєнню молодими викладачами інтерактивних технологій.

Після лекційного матеріалу, викладеного доктором педагогічних наук, професором О. А. Комар, викладачі кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, члени науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій, яким керує кандидат педагогічних наук, професор Г. І. Коберник, провели групові тренінги на тему «Інтерактивні технології навчання у сучасному ВПНЗ».

Молоді викладачі університету були ознайомлені з основними принципами роботи за технологіями інтерактивного навчання: «Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», «Ротаційні трійки», «Акваріум», «2-4-всі разом», «Карусель», «Зміни позицію», «Шкала думок» та ін.

Кожен учасник тренінгу отримав позитивні емоції та враження, удосконалив свій професійний рівень, що дозволить у майбутньому реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Міні галерея


Червень
Серпень